Zapraszamy do uzdrowiska Busko-Zdrój. Noclegi, restauracje, aktywny wypoczynek, sanatoria, Uzdrowisko na 4 pory roku, Nocleg, w busku, sanatoria, noclegi, kwatery, pensjonaty, hotele, firmy, buskowianka, pokoje, handel, usługi, woda, mineralna, gazowana, niegazowana, kwatery, zabiegi, borowina, reumatyzm, krio, marconi, źródlana, wiadomośći, konkursy, imprezy, firmy, biznes, zdrowie, odnowa, biologiczna, busko, zdroj, zdrój, Busko, uzdrowisko, sanatorium, Busko-Zdrój, pokoje gościnne w Busku-Zdroju, masaż, fizykoterapia, kuracja, wypoczynek, aktualnosci, aktualności, wiadomości, wiadomosci, Ponidzie

LEGENDA

grzyby

runo leśne

zwierzeta

przyjazd ze zwierzętami

jadalnia

wyżywienie

konie

jazda konna

koscioly

zabytki sakralne

namiot

rozbicie namiotu

narty

wyciąg narciarski

nocleg

nocleg

ogniska

ognisko, grill

parking

parking

plywanie

kąpielisko

prysznic

łazienka

rower

wypożyczanie rowerów

ryby

wędkowanie

sady

sad owocowy

sport

rekreacja

wycieczki_piesze

wędrówki piesze

zabytki

zabytki

inwalida

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

×

Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Analiza wielu zjawisk, procesów, a także potencjału gminy, diagnoza oraz konsultacje społeczne pozwoliły określić strategiczne kierunki działań dla Buska-Zdroju, które wpisane zostały w Gminny Program Rewitalizacji.

Wynikiem prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji jest zdefiniowanie 20 projektów podstawowych czyli kluczowych dla miasta uzdrowiskowego. Wśród nich: rewitalizacja parku zdrojowego - uporządkowanie zieleni, dokonanie nowych nasadzeń, zmiana układu komunikacyjnego, który nie jest dostosowany do potrzeb osób spacerujących. W celu oszczędności, poprawy estetyki i bezpieczeństwa wskazana jest wymiana oświetlenia alejek i podświetlenie elementów infrastruktury w technologii LED. Kolejne zadanie to uregulowanie biegu tzw. Cieku od Buska i budowa kaskad oraz nowej aranżacji terenu do niego przyległego. Zagospodarowanie terenów tzw. „małpiego gaju". Budowa tężni, pijalni wód oranżerii. Wyprowadzenie ruchu kołowego z parku, w tym przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. 12 Stycznia do ul. Gen. F. Rzewuskiego (stanowiąca docelowo wraz z ul. A. Mickiewicza ciąg pieszy, łączący centrum miasta z parkiem zdrojowym) oraz ul. Gen. F. Rzewuskiego (rozbudowa ul. J. Rokosza, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Gen. F. Rzewuskiego z ul. J. Rokosza). Utworzenie pieszych ścieżek zdrowia wraz z kładką nad ul. dr Sz. Starkiewicza, spójnego systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta oraz bezpiecznej ścieżki rowerowej pomiędzy gminami uzdrowiskowymi Busko-Zdrój i Solec-Zdrój. Uruchomienie transportu miejskiego i systemu wypożyczania rowerów.

Wiele projektów zawartych w programie rewitalizacji nastawionych jest na zmniejszenie wykluczenia społecznego, przeciwdziałanie bezrobociu, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne oraz tworzenie warunków do rozwoju sektora uzdrowiskowego turystycznego i okołoturystycznego na obszarze rewitalizacji.

Te ambitne plany wymagają szeregu przygotowań oraz dokumentacji i niezbędnych środków finansowych o które gmina Busko-Zdrój będzie się ubiegać. Ich realizacja zwiększy nie tylko atrakcyjność i konkurencyjność kurortu, ale również poprawi warunki życia mieszkańców.

Dokument powstał w wyniku prac samorządu, przedstawicieli instytucji publicznych, kluczowych dla rozwoju gminy partnerów z sektora społecznego i gospodarczego, przy współudziale ekspertów i specjalistów zewnętrznych oraz mieszkańców. Jest podstawą do ubiegania się o środki unijne. Program realizuje również założenia innych dokumentów strategicznych i planistycznych gminy.

Więcej informacji na stronie www.umig.busko.pl, w zakładce Strategie i Programy Gminy (Rewitalizacja Miasta)

EHR

© Copyright 2011 Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju Projekt i realizacja Crafton    |    Korekta: Norbert Garecki

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Projekt: "Kampania promocyjna Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz utworzenie centrum informacji
turystycznej" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013