Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Aktualności Buskie

Dziś, 1 lipca odbyło się uroczyste otwarcie pierwszego Publicznego Żłobka ,,Malucholandia" w Busku-Zdroju. Podczas uroczystości symbolicznego przecięcia wstęgi dokonała Dyrektor Departamentu Wdrożenie Europejskiego Funduszu Społecznego Katarzyna Kubicka, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemar Sikora, Z-ca Burmistrza Miasta I Gminy Busko-Zdrój Michał Maroński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Robert Burchan oraz Dyrektor Żłobka Agnieszka Rady.

Placówka znajduje się przy ul. Różanej w Busku-Zdroju. Zapewni opiekę 19 małym podopiecznym z terenu Gminy Busko-Zdrój.

Żłobek powstał dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działania 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 w kwocie prawie 450 tysięcy złotych.

Złożony przez Gminy Busko-Zdrój wniosek znalazł się wśród najlepiej ocenionych projektów. Warunkiem otrzymania dofinansowania było objęcie wsparciem rodziców/opiekunów prawnych, którzy chcą powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka co przyczyni się do zwiekszenia poziomu aktywności zawodowej w i zatrudnienia wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Całkowity koszt inwestycji to blisko 530 tysięcy złotych.

2909915021676403029386469393587386352983294n
29141948516764024593865264652488345071842732n
29069115116764030560531337190708052840767503n
29143968416764031327197927183209907376036715n
29014965616764033693864354152997118163046177n
28996026516764043727196681241445804213570757n
2900275301676403512719754830373819400953694n
29032168016764037860530601889972281060193074n
29133387316764033293864393452148939727269390n
29060660716764032060531187677952838877448458n