Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Aktualności Buskie

3W dniu 28 czerwca 2022r. Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemar Sikora wraz pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju: Anetą Cieślak Kierownik Biura Rozwoju Strategicznego Gminy oraz Marceliną Bala-Dyszkiewicz podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Utrzymania Mienia i Spraw Mieszkaniowych wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich i Rady Unii Metropolii Polskich w ramach organizowanego w Katowicach XI Światowego Forum Miast - WUF11. Integralną częścią Zgromadzenia było uroczyste podpisanie dokumentu „Plan Działań dla Miast” przez włodarzy ośrodków miejskich oraz gmin miejsko-wiejskich. Łącznie Plan Działań podpisały 104 samorządy.

Współgospodarzem obrad było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej reprezentowane przez Minister Małgorzatę Jarosińską-Jedynak. Nie bez znaczenia była organizacja Zgromadzenia podczas 11 Światowego Forum Miejskiego. WUF 11 jest prestiżową międzynarodową konferencją organizowaną przez UN–Habitat (Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich – agenda ONZ zajmująca się kwestiami urbanizacji i osiedli ludzkich, w tym promocją zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich) poświęconą rozwojowi miast i osiedli ludzkich. Jest to światowe wydarzenie dotyczące polityki miejskiej, transformacji i rozwoju.
Tematem przewodnim posiedzenia była ogłoszona formalnie 27 czerwca br. Krajowa Polityka Miejska 2030 (KPM 2030). Zainaugurowało ją wystąpienie Minister Jarosińskiej-Jedynak, podczas którego zaprezentowane zostały założenia dokumentu.

Tematyka zrównoważonego rozwoju jest elementem Planu Działań dla Miast – dokumentu, będącego instrumentem wdrożeniowym przewidzianym w powstającej nowej Krajowej Polityce Miejskiej 2030. Gmina Busko-Zdrój jest beneficjentem Programu. W roku 2021 rozpoczęła cykl spotkań szkoleniowych i doradczych, w tym działań, których efektem było złożenie jesienią aplikacji w ramach Planu Działań dla Miast. Dzięki udziałowi w projekcie i realizacji zadania w ramach celu nr 15 „Życie na Lądzie” wpisaliśmy się w tworzony przez Ministerstwo Plan Działań. Misją „Planu Działań dla Miast”, jest zmobilizowanie polskich miast do odważnych działań na rzecz zrównoważonej transformacji i wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ na poziomie lokalnym.

 

3
Zdjęcie przedstawia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zsdrój Waldemara Sikorę
Zdjęcie przedstawia uczestników XI Światowego Forum Miast WUF11