Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Aktualności Buskie

zdjęcie przedstawia kombajn i traktor podczas pracy na polu zboża

Od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W 2023 roku obowiązuje limit 110 litrów oleju napędowego na hektar użytków rolnych, a dla rolników posiadających bydło dodatkowo 40 litrów paliwa na każdą dużą jednostkę przeliczeniową bydła. Natomiast stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju napędowego.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

  •  faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wystawione wyłącznie w okresie od 1 sierpnia 2022 r do 31 stycznia 2023 r.;
  •  dokument wydany przez kierownika ARiMR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego (dotyczy rolników, którzy ubiegają się o zwrot akcyzy z tytułu posiadania bydła).

Formularze wniosków o zwrot podatku akcyzowego dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój, pok. nr 1A oraz w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 1.

Wniosek można również pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju: www.umig.busko.pl. (zakładka Formularze, wnioski).

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 370 52 05.

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 1 lutego do 28 lutego 2023 r.

Osoby składające wraz z wnioskiem kopie faktur, zobowiązane są do dostarczenia również oryginałów faktur w celu umieszczenia na nich (przez upoważnionego pracownika) właściwej adnotacji.

Zwrot podatku akcyzowego nastąpi w terminie do 28 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w miesiącu lutym 2023 roku.

Więcej szczegółów na: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego