Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Aktualności Buskie

Zastępca Burmistrza Michał Maroński przemawia wśród uczestników spotkania

Kolejne spotkanie Partnerów OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska w skład którego wchodzą Gmina Busko-Zdrój, Gmina Solec-Zdrój, Gmina Kazimierza Wielka, Gmina Pińczów oraz Powiaty: Buski i Kazimierski, odbyło się 24 stycznia w sali plenarnej Buskiego Samorządowego Centrum Kultury. Spotkanie dotyczyło omówienia postępów prac nad opracowywaną Strategią Rozwoju Obszaru Strategicznej Świętokrzyskie Uzdrowiska.

Zebranych przedstawicieli poszczególnych samorządów przywitał Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Michał Maroński.

W sali plenarnej BSCK pzemawia jeden z uczestników spotkania

Przypominamy, że powstający dokument określa kierunki długofalowego rozwoju obszaru uzdrowiskowego. W chwili obecnej trwają rozmowy na temat gotowości dokumentacyjnej poszczególnych samorządów oraz realnych do realizacji przedsięwzięć.

Dokument jest przygotowywany do przyjęcia przez Rady Miejskie oraz zaopiniowania przez Zarząd Województwa.