Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Aktualności Buskie

Gmina Busko-Zdrój pozyskała dofinasowanie na realizację projektu pt.: „Zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w Gminie Busko-Zdrój – II edycja” w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (edycja 2024 r.). To już drugi projekt realizowany w naszej Gminie przy udziale środków z tego Programu. Jest on odpowiedzią na zidentyfikowane, lokalne potrzeby w zakresie bezpieczeństwa. Celem projektu jest Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców w przestrzeni publicznej w Gminie Busko-Zdrój do końca 2024 r.


Dnia 08 lipca 2024 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Jerzy Szydłowski wraz ze Skarbnikiem Miasta i Gminy Busko-Zdrój Arturem Tokarzem podpisali z Wojewodą Świętokrzyskim Józefem Brykiem Porozumienie dotyczące dofinansowania projektu. Wzięli również udział w konferencji prasowej z udziałem wojewody oraz włodarzy miast i gmin, których projekty również otrzymały środki na realizację projektów z zakresu bezpieczeństwa.

Fot-nr-1

Dzięki pozyskanemu wsparciu w wysokości 99 959,00 zł, możliwa będzie realizacja komplementarnych działań na rzecz mieszkańców Gminy Busko-Zdrój:
• modernizacja i doświetlenie 3 niebezpiecznych przejść dla pieszych na ul. Bohaterów Warszawy w Busku-Zdroju;
• konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III „Bezpieczny pieszy” skierowany do uczniów klas I-III publicznych szkół podstawowych z Gminy Busko-Zdrój. Dla autorów zwycięskich prac przewidziane zostały nagrody książkowe;
• przeprowadzenie Pogadanek „Bezpieczny pieszy” dla klas I-III publicznych szkół podstawowych z Gminy Busko-Zdrój oraz przekazanie do użytku codziennego odblasku dla każdego ucznia, dodatkowo uczniowie kl. I otrzymają kamizelki ostrzegawcze;
• przeprowadzenie prewencyjnych akcji terenowych „Bezpieczny pieszy” gdzie uczniowie wspólnie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju będą kontrolowali kierowców w okolicach szkół;
• wyposażenie w defibrylatory uczęszczanych miejsc publicznych Buska-Zdroju. Zaplanowano zakup 6 defibrylatorów do wyposażenia jednostek gminnych:
- Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku Zdroju: Pływalnia Miejska - 1 defibrylator, Stadion Miejski - 1 defibrylator;
- Buskie Samorządowe Centrum Kultury: siedziba BSCK - 1 defibrylator, Dom Zdrojowy - 1 defibrylator;
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: siedziba MGOPS - 1 defibrylator, Centrum Aktywizacji Społecznej - 1 defibrylator;
• szkolenie z pierwszej pomocy z modułem AED dla pracowników jednostek gminnych;
• szkolenia z pierwszej pomocy z modułem AED dla mieszkańców Gminy Busko-Zdrój.