Prezentacja Gminy Busko-Zdrój w Uniejowie17-18 kwietnia br. w Uniejowie burmistrz Waldemar Sikora promował gminę Busko-Zdrój jako uzdrowisko przyjazne przyrodzie.

Spotkanie w Uniejowie odbyło się pod hasłem „Polska pięknieje". Wśród uczestników byli m.in. przedstawiciele uzdrowiskowych gmin. Wiodący temat konferencji dotyczył turystyki kulinarnej, rozwoju lokalnych produktów oraz realizacji projektów turystycznych.

Burmistrz Waldemar Sikora w bloku tematycznym „Uzdrowiska przyjazne przyrodzie" zaprezentował proekologiczne projekty zrealizowane w gminie jak: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, rewitalizację przestrzeni publicznej (Alei Mickiewicza i Placu Zwycięstwa), termomodernizację budynków użyteczności publicznej, instalację systemów energii odnawialnej, zastosowanie fotowoltaiki dla celów publicznych oraz modernizację oświetlenia ulicznego, miejskiej sieci ciepłowniczej, program wymiany kotłów grzewczych, a w przyszłości: stworzenie transportu niskoemisyjnego i miejskiego systemu ścieżek rowerowych oraz ważny dla miasta projekt budowy tężni i pijalni wód.

Burmistrz nawiązał do nagrody Eko Hestia Spa, z której środki w wysokości 100 tys. zł wykorzystane zostały w ramach projektu „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój", polegającego na zagospodarowaniu skwerów na terenie miasta oraz w części uzdrowiskowej.

Spotkanie w Uniejowie było okazją do wymiany doświadczeń między przedstawicielami uzdrowiskowych miast oraz dyskusji dotyczącej rozwoju polskich kurortów.

EHR