Koalicja Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich w partnerstwie z Gminą Busko-Zdrój oraz Buskim Samorządowym Centrum Kultury podjęła działania w zakresie pozyskania funduszy z Lokalnej Grupy Działania „Królewskie Ponidzie"na realizację projektu pt. Zakup kobiecych strojów Krakowiaków wschodnich z terenów obecnego powiatu buskiego z przełomu XIX/XX wieku.

Stroje ludowe Stroje ludowe Stroje ludowe

Projekt polega na powieleniu stworzonego prototypu stroju ludowego, który został opisany przez kustosza Muzeum Wsi Kieleckiej jako kobiecy strój Krakowiaków wschodnich obecnego powiatu buskiego. Zadanie to sprzyja upowszechnianiu tradycji i regionalnego dziedzictwa kulturowego. Jest to działanie w kierunku pokazania stroju charakterystycznego dla tego regionu, udokumentowanego etnograficznie na większą skalę.

Zadanie to zostało realizowane w październiku 2018r. Od wielu lat zarówno Koalicja Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich jak też Lokalna Organizacja Turystyczna „Moc Ponidzia" podejmowała próby odtworzenia oraz opisania stroju jak i jego wykonania, który byłby charakterystyczny dla tego regionu. Możliwość pozyskania dofinansowania pozwoliła na rzetelną realizację zamówienia 8 kompletów kobiecych strojów ludowych w oparciu o historyczny, udokumentowany opis. Komplet składa się z bluzki, spódnicy, halki, fartucha, gorsetu, chustki, butów oraz korali.

Poprzez realizacje tego zadania podjęliśmy się edukacji społeczeństwa w kierunku historycznym, poszerzając zakres wiedzy o terenach wschodnich obecnego powiatu buskiego i wpływach w zakresie ubioru.

Promocja zakupionych kobiecych strojów mamy nadzieję będzie wykorzystana do stworzenia pamiątek regionalnych charakterystycznych, udokumentowanych dla tego regionu np. lalka Ponidzianka w stroju ludowym oraz np. wycinanki, naklejanki, zakładki, podstawki itp.

zorganozowano przy wsparciu gminy busko