Sejm RP ustanowił rok 2019 rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, stąd Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Busku-Zdroju oraz Towarzystwo Miłośników Buska-Zdroju i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizowały konkurs w ramach projektu „Rok Gustawa Herlinga-Grudzińskiego inspiracją do ożywienia działalności kulturalnej buskich seniorów". Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Konkurs czytelniczy dla seniorów

Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku 60+ zameldowane lub zamieszkałe na terenie gminy Busko-Zdrój. Konkurs jest dwuetapowy - I etap obejmuje pisemny test, który przeprowadzony zostanie 27 marca. 10 osób z najlepszym wynikiem stanie do ustnego egzaminu w ramach II etapu zaplanowanego na 24 kwietnia. Jury wybierze i nagrodzi 3 osoby. Za trzy pierwsze miejsca przewidziano nagrody pieniężne.

Materiały pomocnicze dla uczestników konkursu to powieść „Inny świat" i książka biograficzna „Najkrótszy przewodnik po samym sobie" G.H. Grudzińskiego, dostępne w bibliotece miejskiej.

Każdy uczestnik konkursu korzystający z materiałów pomocniczych zobowiązany jest do posiadania karty czytelnika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju.

Zapraszamy seniorów do udziału w konkursie! Zgłoszenia przyjmowane będą w bibliotece os. Orła Białego 17, do 28 lutego br.