Buskowianin Roku 2018Tamara Maj została laureatką XII edycji plebiscytu Buskowianin Roku. Podczas gali, która odbyła się 23 marca 2019 r. w Buskim Samorządowym Centrum Kultury wyróżniono dodatkowo dwie inne panie, Jadwigę Karczewską oraz Teresę Stępniewską.

Tradycyjnie uroczystość otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Waldemar Sikora. W kilku słowach przywitał przybyłych gości a także wskazał cechy, które charakteryzują kandydatów do zaszczytnego tytułu Buskowianina Roku. Podsumowując dotychczasowe edycje plebiscytu powiedział „ (…) Naszej Gminie potrzeba ludzi pracowitych, uczynnych, mądrych i odpowiedzialnych. Takich, którzy nie skrywają swoich talentów, ale wykorzystują je dla dobra nas wszystkich. To dzięki nim miasto i okoliczne wioski zmieniają się, nie tylko w sensie materialnym ale również mentalnym. To właśnie tacy liderzy nadają ton życiu społecznemu, kulturalnemu i gospodarczemu naszej małej ojczyzny”.

Laureatka tytułu „Buskowian Roku 2018”

Odbierając statuetkę „Siewcy” zwyciężczyni plebiscytu nie kryła wzruszenia. Jak sama przyznała to wyróżnienie wśród licznych nagród otrzymanych za działalność artystyczną ma dla niej największą wartość, ponieważ otrzymuje ją od społeczności Buska-Zdroju, jej ukochanego miasta.

Buskowianin Roku 2018 Buskowianin Roku 2018

Tamara Maj od 1993 roku pracuje w Galerii Sztuki „Zielona” – buskiej filii Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach. Zajmuje się malarstwem, tkaniną i wikliną artystyczną. Działa w ogólnopolskim Stowarzyszeniu Twórczym Wiklina, jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. Ma w swoim dorobku 63 wystawy indywidualne, udział w ponad 200 wystawach konkursowych, zbiorowych i poplenerowych oraz w 38 plenerach artystycznych. W ubiegłym roku obchodziła jubileusz 35-lecia pracy twórczej.

Wyróżnienia w plebiscycie „Buskowianin Roku 2018”

Pierwszą wyróżnioną osobą podczas tegorocznej gali została Jadwiga Karczewska, uhonorowana za działalność społeczną w strukturach Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków oraz Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju. Pani Jadwiga jest m.in. ławnikiem Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju, od 2017 roku zasiada w Wojewódzkiej Radzie Seniorów, aktywnie działa na rzecz buskiego Klubu Seniora a także Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy BSCK. Jest społecznikiem gotowym do niesienia pomocy, doradztwa i wsparcia dla chorych i potrzebujących.

Buskowianin Roku 2018

Kolejne wyróżnienie przypadło Teresie Stępniewskiej, działającej na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, zapewniając im dostęp do rekreacji i wypoczynku w czasie ferii i wakacji szkolnych. Od siedemnastu lat pani Teresa jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Busku-Zdroju, gdzie pełni społecznie funkcję Prezesa. Wraz z zespołem prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej, które obejmują opieką trzydzieści pięć osób. Korzystają z nich m.in. dzieci zagrożone patologią oraz pochodzące z rodzin o niskim statusie materialnym.

Buskowianin Roku 2018 Buskowianin Roku 2018 Buskowianin Roku 2018 Buskowianin Roku 2018 Buskowianin Roku 2018
Buskowianin Roku 2018 Buskowianin Roku 2018 Buskowianin Roku 2018 Buskowianin Roku 2018 Buskowianin Roku 2018
Buskowianin Roku 2018 Buskowianin Roku 2018 Buskowianin Roku 2018 Buskowianin Roku 2018 Buskowianin Roku 2018
Buskowianin Roku 2018 Buskowianin Roku 2018 Buskowianin Roku 2018 Buskowianin Roku 2018 Buskowianin Roku 2018
Buskowianin Roku 2018 Buskowianin Roku 2018 Buskowianin Roku 2018 Buskowianin Roku 2018 Buskowianin Roku 2018
Buskowianin Roku 2018 Buskowianin Roku 2018 Buskowianin Roku 2018 Buskowianin Roku 2018 Buskowianin Roku 2018
Buskowianin Roku 2018 Buskowianin Roku 2018 Buskowianin Roku 2018