Nowe godziny zwiedzania kościółka Pw. Św. Leonarda