1 września 2019 r. w Busku-Zdroju można będzie honorowo oddać krew w ramach akcji współorganizowanej przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój. Wszystkich chętnych zapraszamy na parking urzędu przy ul. Mickiewicza 10, w godz. od 11.00 do 15.00.

Krew może oddać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 lat i posiada przy sobie dowód tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport etc.) oraz: ma odpowiednią wagę ciała (powyżej 50 kg); nie chorowała na żółtaczkę lub kiłę; nie choruje na choroby przewlekłe, wymagające przyjmowania leków na stałe; w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miała wykonanego zabiegu operacyjnego, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała.

Dla pierwszych 5 osób, które honorowo oddadzą krew w dniu 1.09.2019 r. przygotowane są upominki ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Prezesa ,,Uzdrowiska Busko-Zdrój’’ S.A. Serdecznie zapraszamy.