Logo Gminy Busko-Zdrój

previous arrow
next arrow
Slider

Aktualności

Buska Orkiestra Zdrojowa on-line

Logo

Dnia 30.10.2020 r. Gmina Busko-Zdrój złożyła Kompletną Propozycję Projektu w ramach II etapu naboru wniosków do Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Jest to zwieńczenie dziesięciu miesięcy wytężonej pracy nad projektem, a zwłaszcza nad jego strategicznymi załącznikami: Planem Rozwoju Lokalnego oraz Planem Rozwoju Instytucjonalnego. Dokumenty te zostały przyjęte Zarządzeniem nr 206/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego, które stanowią integralne elementy Kompletnej Propozycji Projektu planowanego do realizacji przez Gminę Busko-Zdrój w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.

Logo

Zainteresowanie konkursem pomysłów na rozwój Buska-Zdroju było bardzo duże. Ocenie poddano wszystkie złożone pomysły. Podczas I naboru, trwającego do 16.04.2020 r. do Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój wpłynęło w formie elektronicznej 28 pomysłów. W trakcie trwania II naboru w terminie 14-31.08.2020 r. wpłynęły 24 pomysły on-line oraz 75 pomysłów w wersji papierowej, łącznie - 99 pomysłów. Z oceny zostały wyłączone 4 pomysły, które wnioskodawcy podczas naborów omyłkowo złożyli podwójnie (zdublowana fiszka). Łącznie ocenie poddano 127 pomysłów.

Zespół Oceniający powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój dokonał oceny formularzy pod względem formalnym i merytorycznym Stwierdzono zgodność złożonych pomysłów z celami rozwoju Miasta Busko-Zdrój, określonymi w Regulaminie konkursu. Na etapie formalnym odrzucono jedynie te pomysły, które nie zostały złożone w trybie określonym Regulaminem, tj. 13 pomysłów, które nie zostały złożone na formularzu wymaganym Regulaminem. Pozostałe 114 pomysłów zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Weekendowy Konkurs SPISowy z Radiem Kielce (edycja X)

Konkurs z cyklu Weekendowe konkursy SPISowe

Urząd Statystyczny w Kielcach oraz Radio Kielce zapraszają do udziału w kolejnej edycji weekendowego konkursu SPISowego.

Użytkownicy gospodarstw rolnych z województwa świętokrzyskiego, którzy spisali się w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 samodzielnie przez Internet lub na infolinii spisowej w terminie od 2 do 8 listopada br. mają szansę na wygranie super nagród.

Co zrobić, żeby wygrać atrakcyjne upominki?

Wystarczy wypełnić formularz spisowy na stronie https://spisrolny.gov.pl lub spisać się na infolinii spisowej pod numerem tel. 22 279 99 99 (kanał 1.) w terminie od 2 do 8 listopada br., a następnie przesłać email z odpowiedzią na pytanie:

Jakie warzywa/owoce przedstawiają zdjęcia poniżej?

Na zdjęciu jest pomidor i agrest

Szanowni Państwo!

Na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 4.10.2020 r. wprowadzającej dalsze restrykcje nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce informujemy o ograniczeniach, jakie będą obowiązywać od soboty, 7 listopada 2020 r.

Na terenie całej gminy obowiązuje zakaz samodzielnego przemieszczania się dzieci i młodzieży do lat 16 od poniedziałku do piątku  w godz. od 8:00 do 16:00 muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna. Wszystkich mieszkańców w trakcie przemieszczania się i przebywania w miejscach publicznych zobowiązuje są do noszenia maseczek oraz zachowania co najmniej 1,5-metrowej odległości.

Od soboty 7.11.2020 r. zamknięte zostają lokalne instytucje kultury, sportu i rekreacji tj.: Buskie Samorządowe Centrum Kultury, w tym kino i Centrum Informacji Turystycznej, Galeria BWA „Zielona”, a także orliki i boiska szkolne. Zamknięta pozostaje Pływalnia Miejska przy ul. Grotta 3.

Obowiązuje całkowity zakaz organizacji wesel, komunii i innych uroczystości okolicznościowych. W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób. Zamknięte do odwołania pozostają lokalne kluby nocne i dyskoteki. Restauracje mogą działać jedynie w trybie wydawania posiłków na wynos. Hotele dostępne są tylko dla gości przebywających w podróży służbowej.

11 listopada 2018 roku, w stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości, w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie w samo południe zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego, płynący z setek gardeł i serc. W akcji „Niepodległa do Hymnu” zainicjowanej przez Biuro Programu „Niepodległa” wzięło udział prawie 1000 podmiotów, które zorganizowały wspólne śpiewanie na 6 kontynentach.

Równie uroczyście i licznie było w zeszłym roku – śpiewaliśmy wspólnie od Bałtyku po szczyty gór, w malutkich wsiach i największych metropoliach, w kraju i za granicą miliony Polaków i przyjaciół Polski znów połączyło się w jedną, biało-czerwoną rodzinę.

Utworzona została specjalna strona internetowa umożliwiającą rekrutację osób chętnych do pracy w powstającym w Kielcach szpitalu tymczasowym dla osób chorych na Covid-19. Do składania ofert zachęca wojewoda Zbigniew Koniusz.

Strona Szpitala Świętokrzyskiego znajduje się pod adresem https://www.szpitalswietokrzyski.pl. Ofertę pracy można zgłosić za pomocą dostępnego formularza rekrutacyjnego. - Zachęcam do zgłoszenia się do zespołu szpitala wszystkich, którzy czują potrzebę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i mają taką możliwość. Zapraszam wszystkich, którzy chcą się zaangażować w działania na rzecz naszej społeczności. Połączmy siły i razem czyńmy dobro, bo przecież „Twoje zdrowie to moja sprawa” – mówi Zbigniew Koniusz.

ARiMR

Pomoc finansową będą mogły otrzymać mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie 31 października – 2 listopada poniosły straty.

Na podstawie projektowanych przepisów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała pomocy posiadaczom co najmniej 50 chryzantem doniczkowych, które są w fazie pełnej dojrzałości i które zostały przeznaczone do sprzedaży na dzień zgłoszenia. Aby skorzystać z takiego wsparcia przedsiębiorca musi wypełnić wniosek, w którym poda m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania. Dokument taki należy złożyć do 6 listopada do kierownika biura powiatowego właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.

Szanowni Mieszkańcy!

Zgodnie z decyzją rządu przekazaną opinii publicznej w dniu dzisiejszym o godzinie 16:00, informujemy, że cmentarze znajdujące się na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój pozostają zamknięte.

Cmentarze znajdujące się na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój pozostają zamknięte

Zdjęcie przedstawia metalowy pojemnik w kształcie serca na nakrętki na tle budynku MPGK w Busku-Zdroju Od dziś mieszkańcy mogą napełniać już trzy metalowe serduszka na nakrętki. Pierwsze z nich znajduje się przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, drugie przed siedzibą MPGK przy ul. Łagiewnickiej 25, a trzeci pojemnik zamontowany został w centrum miasta przy ul. Poprzecznej.

Serce przy buskim magistracie stoi od 29 sierpnia br. i cieszy się ogromną popularnością, świadczy o tym częstotliwość jego wypróżniania - średnio raz w tygodniu, a nakrętki trafiają do osób potrzebujących, zgłaszanych przez naszych mieszkańców.