Logo Gminy Busko-Zdrój

previous arrow
next arrow
Slider

Aktualności

Chorowałeś na COVID-19 i wyzdrowiałeś? A może przeszedłeś COVID-19 bezobjawowo? Twoje osocze zawierające cenne przeciwciała może pomóc wyzdrowieć innym! W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach na ulicy Jagiellońskiej 66 czekamy na osoby 

 • które zostały uznane za zdrowe po przechorowaniu COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od wyniku powtarzalnie ujemnego testu NAT (wymaz z nosogardzieli);
 • po zakażeniu SARS-CoV-2, u których minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo zakończenia izolacji;
 • u których stwierdzono przeciwciała anty-SARS-CoV-2 i nigdy nie miały objawów COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał.

Zadzwoń i umów się na wizytę: 413359401, 413359440, 604209640

chorowales na COVID

Pomoc psychologiczna

Szanowni Mieszkańcy!

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych.

W trosce o życie i zdrowie prosimy by odwiedzając groby bliskich stosować się do reżimu sanitarnego, unikać tłumów, pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa, trzymania dystansu sppołecznego oraz częstej dezynfekcji rąk.

Apelujemy do osób starszych, aby w tym roku odłożyły odwiedzanie cmentarzy i zostały bezpiecznie w domach by tym samym zminimalizować ryzyko zakażenia się wirusem SARS-CoV-2.

Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo w dużym stopniu zależy również od nas samych!

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych.

Zbliża się okres Wszystkich Świętych w związku z tym w terminie od 31.10.2020 r. od godziny 8:00 do 01.11.2020 r. do godziny 20:00 nastąpi tymczasowa zmiana organizacji ruchu na ul. Szanieckiej oraz ul. Langiewicza.

 1. Ulica Szaniecka na odcinku od ul. Dygasińskiego do ul. Langiewicza - ruch jednokierunkowy z wjazdem od ul. Langiewicza oraz zakazem zatrzymywania;
 2. Na ulicy Langiewicza - od km 0+330 (przejście dla pieszych na wysokości parkingu) - ruch jednokierunkowy z wjazdem od ul. Langiewicza oraz zakazem zatrzymywania po zachodniej stronie ulicy.
 3. Wyjazd z ul. Długosza - wprowadza się ograniczenie znakiem B-21 "ZAKAZ SKRĘCANIA W LEWO";

W okresie wzmożonego ruchu w/w zmiany mają ułatwić dojazd na cmentarz oraz zapewnić bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Prosimy by zachować szczególną ostrożność oraz zwracać uwagę na sygnały funkcjonariuszy i oznakowanie.

Zmiana organizacji ruchu w okresie Wszystkich Świętych

Szanowni mieszkańcy !

Od 1 listopada 2020r. zwiększeniu ulega częstotliwość odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Busko-Zdrój. Dodatkowe terminy wywozu odpadów zaznaczone są w harmonogramach na kolor czerwony. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi załącznikami.

Harmonogram odbioru odpadów - sołectwa [ pdf ].

Harmonogram odbioru odpadów zabudowa jednorodzinna - miasto [ pdf ].

Harmonogram odbioru odpadów zabudowa wielorodzinna - miasto [ pdf ].

W dużych skupiskach ludzi koronawirus i inne wirusy łatwiej się rozprzestrzeniają. Dlatego też – ogranicz wyjścia z domu i unikaj miejsc publicznych. Poproś bliskich o pomoc w codziennych czynnościach.

Jeśli nie możesz zostać w domu, korzystaj z godzin dla seniorów i idź do sklepu w godzinach 10:00-12:00.

Przede wszystkim jednak – zasłaniaj nos i usta.

Jednocześnie przypominamy, że Seniorzy mieszkający na terenie Gminy Busko-Zdrój, którzy nie są w stanie poprzez wsparcie rodziny lub sąsiadów zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby mogą skorzystać z pomocy Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Sołecznej w Busku-Zdroju dzwoniąc pod numer: 41 370 51 00 lub 41 378 44 42.

Bezpieczeństwo i zdrowie są najważniejsze! Dbajmy o siebie nawzajem!

Poniższy link zawiera szczegółowe informacje dla seniorów: https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-seniorow

Szanowny Seniorze, uważaj na siebie!

Szanowni Państwo.

Trwająca pandemia koronawirusa zmusiła Urząd Miasta i Gminy oraz nasze jednostki do zmiany formy i sposobów działania. Jako jednostka samorządu terytorialnego musimy wykonywać swoje zadania z zakresu administracji samorządowej, spraw obywatelskich, ochrony zdrowia, oświaty, pomocy społecznej czy gospodarki komunalnej. Chciałbym Państwa zapewnić, że na bieżąco realizujemy wszystkie te działania.

Kodeks Postępowania Administracyjnego zobowiązuje nas do terminowego wydawania decyzji administracyjnych czy terminowego świadczenia usług społecznych dla mieszkańców. Urząd jak i jego jednostki pracują w ograniczonym i nieco zmienionym zakresie, mając na uwadze dobro mieszkańców jak również zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników. Cały czas istnieje możliwość bezpośredniego załatwienia sprawy w urzędzie, po uprzednim kontakcie telefonicznym. Zachęcamy jednak o ile to możliwe do kontaktu telefonicznego, e-mail lub poprzez platformę ePUAP. Na bieżąco realizowane są wszystkie zaplanowane inwestycje. Wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych składane są na bieżąco.

Uprzejmie informuję, że uległa zmianie lokalizacja Punktu Pobrań w kierunku SARS-CoV-2.

Punkt Pobrań w kierunku SARS – CoV-2

Nowym miejscem pobierania wymazów od pacjentów przebywających na kwarantannie oraz kierowanych przez lekarzy POZ, nie jest już Izba Przyjęć Oddziału Chorób Zakaźnych, lecz pomieszczenie przy budynku administracji ZOZ - odpowiednio oznakowane.

Z możliwości wykonania testu wyłączeni zostali pacjenci chcący skorzystać z lecznictwa uzdrowiskowego, ponieważ świadczenia te zostały do odwołania zawieszone.

Zbliża się okres Wszystkich Świętych w związku z tym w terminie od 31.10.2020 r. od godziny 8:00 do 01.11.2020 r. do godziny 20:00 nastąpi tymczasowa zmiana organizacji ruchu na ul. Szanieckiej oraz ul. Langiewicza.

 1. Ulica Szaniecka na odcinku od ul. Dygasińskiego do ul. Langiewicza - ruch jednokierunkowy z wjazdem od ul. Langiewicza oraz zakazem zatrzymywania;
 2. Na ulicy Langiewicza - od km 0+330 (przejście dla pieszych na wysokości parkingu) - ruch jednokierunkowy z wjazdem od ul. Langiewicza oraz zakazem zatrzymywania po zachodniej stronie ulicy.
 3. Wyjazd z ul. Długosza - wprowadza się ograniczenie znakiem B-21 "ZAKAZ SKRĘCANIA W LEWO";

W okresie wzmożonego ruchu w/w zmiany mają ułatwić dojazd na cmentarz oraz zapewnić bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Prosimy by zachować szczególną ostrożność oraz zwracać uwagę na sygnały funkcjonariuszy i oznakowanie.

Zmiana organizacji ruchu w okresie Wszystkich Świętych

Szanowni Państwo!

W związku z gwałtownie rozprzestrzeniającą się pandemią wirusa SARS-Cov-2 oraz objęciem całego kraju strefą czerwoną od 24 października 2020 r. wprowadzone zostaną dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego. Będą to:

 • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
 • w dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16 roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.
 • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już  rozpoczętych turnusów;
 • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
 • zakaz wszelkiego rodzaju aktywności osób, powyżej pięciu w jednej grupie, a więc różnego rodzaju zebrań, aktywności, spotkań zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
 • ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70 roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

ddma