Logo Gminy Busko-Zdrój

previous arrow
next arrow
Slider

Aktualności

Przedstawiciele sołectw gościli w buskim ratuszu 47 sołtysów gminy Busko-Zdrój w środę, 15 stycznia uczestniczyło w noworocznym spotkaniu z burmistrzem Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemarem Sikorą.

Gospodarz przywitał przybyłych sołtysów ciepłymi słowami, życząc im nie tylko wsparcia mieszkańców ale również dobrych pomysłów, których efektem będzie poprawa i budowa pozytywnego wizerunku gminy.

Środowe zebranie miało charakter podsumowujący działania gminy w 2013 r. na rzecz lokalnej społeczności. Uczestnikom przybliżono zasady gospodarki mieniem oraz procedury uzyskiwania pomocy w zakresie likwidacji wyrobów zawierających azbest a także gospodarowania odpadami. Ważnym elementem spotkania było wyjaśnienie przez skarbnika Artura Tokarza wątpliwości związanych z inkasem podatków i opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zadania, które zrealizowała gmina w ubiegłym roku miały szeroki zakres i zróżnicowaną formę. Dziś wszyscy korzystamy m.in.: z nowej i zmodernizowanej infrastruktury drogowej, poprawionej przestrzeni publicznej miasta czy stref wpoczynkowo-rekreacyjnych. Zmiany widoczne są nie tylko w mieście ale również w poszczególnych sołectwach, które dzięki środkom wyodrębnionym z budżetu gminy, mogły zrealizować przedsięwzięcia służące poprawie życia swoich mieszkańców. Warto dodać, że w roku 2013 środki przeznaczone na fundusz sołecki kształtowały się na poziomie 540 tys. zł.

baner 2

Nowe przedszkole zacznie niebawem funkcjonować w gminie Busko-Zdrój, tym razem będzie to „Kraina Przedszkolaka". Przedszkole powstało z myślą o dzieciach z terenów wiejskich. Umożliwi im lepszy start w życie, poprzez uzyskanie dobrych podstaw do nauki.

Dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich (ok. 410 tys. zł) oraz wniesieniu wkładu własnego przez gminę Busko-Zdrój (ok. 72 tys. zł) w ramach unijnego projektu „Kraina Przedszkolaka" gmina poszerzy swoją bazę przedszkolną poprzez utworzenie Oddziału Zamiejscowego Publicznego Przedszkola nr 2 w Busku-Zdroju z siedzibą w Dobrowodzie.

W oddziale znajdzie się miejsce dla 18 dzieci w wieku 3-4 lata. Z przedszkolakami pracować będzie dwóch nauczycieli. Dzieci uczestniczyć będą w zajęciach m.in. z języka angielskiego, rytmiki i zajęciach z logopedą. Maluchy wezmą udział w zajęciach teatralnych, festynach i wycieczkach autokarowych. Otrzymają wyżywienie oraz paczki z okazji różnych świąt jak: Mikołajki czy Dzień Dziecka.

Jednostką realizującą projekt jest Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku-Zdroju. Przedszkole rozpocznie działalność w marcu 2014 roku.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet - IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Opr. EHR

 

herb
Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
zwołuje
XXXV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
na dzień 17 stycznia 2014 r. o godz. 14:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
 w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10

 

Proponowany porządek XXXV sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.

Sesja XXXV - projekty uchwał Rady Miejskiej.

Transmisja Sesji Rady Miejskiej na żywo w internecie.

baner 4

 

Świetlica dla OleszekMieszkańcy Oleszek doczekali się świetlicy. Nowy kompleksowy budynek z zagospodarowanym terenem służył będzie przez wiele lat jako miejsce spotkań lokalnej społeczności.

Teren wokół świetlicy uzbrojono i ogrodzono. Wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej i 6 miejsc parkingowych z kostki betonowej. Wybudowano instalację c.o., gazową, elektryczną i kanalizację. Budynek wyposażono w sprzęt sportowy, audio-video i biurowy. Wyposażono też pomieszczenie gospodarcze.

baner

 

Nowe inwestycje w Busku-Zdroju 8 stycznia 2014 r. burmistrz Waldemar Sikora podpisał z przedstawicielami firmy SKANSKA S.A. umowę na uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A ochrony uzdrowiskowej w Busku-Zdroju.

Tereny w strefie A ochrony uzdrowiskowej zostaną uzbrojone. Przedsięwzięcie ma na celu przygotowanie tego obszaru pod przyszłe inwestycje dla przedsiębiorców, którzy wybudują obiekty świadczące usługi w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, tworząc atrakcyjne miejsca do odpoczynku i rekreacji.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną drogi gminne o łącznej długości 1 573 m, kanalizacja deszczowa z rur PVC-U o długości 1 752m. Inwestycja przewiduje budowę trzech podczyszczalni wód deszczowych, dwóch wylotów kanalizacyjnych, drenażu drogowego z włączeniem do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Nowa muszla zdrojowaKulturalne centrum Parku Zdrojowego powoli nabiera nowego kształtu. Jeszcze przed sezonem zimowym zakończono roboty ziemne i położono fundamenty. Wymurowano zaplecze muszli - rozbudowane o garderobę i magazyn. Wykonano też strop nad częścią zaplecza.

EHR

Trenerzy i młodzi sportowcy, reprezentujący gminę Busko-Zdrój i odnoszący sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej zostali wyróżnieni i nagrodzeni przez burmistrza miasta i gminy Busko-Zdrój.

Sesja pod znakiem nagród i wyróżnień Sesja pod znakiem nagród i wyróżnień

Gratulacje, podziękowania oraz nagrody za wysokie wyniki w sporcie w 2013 i życzenia dalszych sukcesów trenerzy i sportowcy z gminy Busko-Zdrój odebrali od gospodarza miasta oraz radnych 30 grudnia 2013 r. podczas sesji Rady Miejskiej. Wśród nagrodzonych znaleźli się zawodnicy Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „UNIA" w Busku-Zdroju: Karol Kowalski, który zajął III miejsce w punktacji generalnej Mistrzostw Okręgu Świętokrzyskiego w Pływaniu; Sara Prasek w Mistrzostwach Okręgu Świętokrzyskiego zdobyła brązowy medal na dystansie 50 m stylem klasycznym, Norbert Jaworski zdobył złoty medal na dystansie 100m i 200m stylem klasycznym; Patryk Kowalski został srebrnym medalistą na dystansie 100m stylem dowolnym i 200m stylem klasycznym, a Karolina Długołęcka zdobyła srebrny medal i jednocześnie tytuł V-ce Mistrzyni Polski na dystansie 200m stylem zmiennym na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 17-18 lat w Drzonkowie. Trenerem klubu jest Adrian Szumilas.

Płacenie mandatów karnych za nieprawidłowe parkowanie nie należy do przyjemności, każdy kierowca powinien wiedzieć, że znalezienie wolnego miejsca do zaparkowania pojazdu nie jest rzeczą łatwą w mieście, ale nie zwalnia to z obowiązku stosowania się do przepisów ruchu drogowego.

STRAŻ MIEJSKA na podstawie przeprowadzonych analiz podczas podejmowanych interwencji stwierdza że większość kierowców nie uaktualnia swojej wiedzy w zakresie przepisów prawa o ruchu drogowym.

Poniżej wskazujemy miejsca i przedstawiamy opis najczęściej popełnianych wykroczeń na ulicach miasta wynikających z niewiedzy kierowców po których przeczytaniu, można uniknąć mandatu.

STREFA ZAMIESZKANIA

 d-40  d-41

D – 40

strefa zamieszkania

D – 41

koniec strefy zamieszkania