Logo Gminy Busko-Zdrój

previous arrow
next arrow
Slider

Aktualności

W związku z kolejna akcją składania zeznań podatkowych za 2013 rok Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju przypomina o terminie do złożenia zeznania podatkowego do 30 kwietnia 2014 roku.

Zeznanie podatkowe można złożyć przez Internet jest to najprostszy i najszybszy sposób złożenia zeznania rocznego. Można to zrobić bez wychodzenia z domu w formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego. Można złożyć: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2013 r. Dokumenty w formie elektronicznej mogą składać podatnicy którzy posiadają identyfikator:

Numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;

NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług lub są płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Korzyści wynikające ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:

  • oszczędność czasu,
  • niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej,
  • łatwość wypełnienia,
  • bezpieczeństwo przesyłanych danych,
  • gwarancja poprawności składanej deklaracji,
  • szybszy zwrot nadpłaty,
  • ochrona środowiska,
  • otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu UPO / urzędowe poświadczenie odbioru/ traktowane na równi z dowodem nadania listu poleconego czy złożeniem zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.

Informacje oraz niezbędne formularze wraz z załącznikami dostępne są do pobrania na stronie www.e-deklaracje.gov.pl. Ministerstwo Finansów na okres kampanii udostępniło również wszelkie niezbędne informacje na stronie www.szybkipit.pl.

Zachęcamy do rozliczenia się przez Internet jest to prosty, szybki i bezpieczny sposób!

bosir informacja burmistrz ferie

 

bezplatna nauka jazdy na lyzwach2014 rok

Świetlica w Mikułowicach będzie remontowana Kolejna świetlica zostanie wyremontowana. Tym razem będzie to świetlica wiejska w miejscowości Mikułowice. Zakres prac obejmie wykonanie nowej elewacji budynku, ocieplenie ścian płytami styropianowymi i położenie tynków elewacyjnych. Strop budynku również zostanie ocieplony.

Wymianie ulegnie stolarka drzwiowa i okienna oraz obróbki blacharskie jak rynny, parapety zewnętrzne itp. Wykonana zostanie również instalacja odgromowa. Schody wyłożone zostaną płytkami, dodatkowo zamontowana będzie balustrada schodowa.

EHR

OgloszenieRowery2014

Służby porządkowe Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju rozpoczęły akcję zima.

Akcja zimaAkcja zima

Piaskarki z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej po pierwszych opadach śniegu wyruszyły na drogi gminne. W tym roku do wyposażenia MPGK zakupiony został samochód marki MAN, który służy do odśnieżania dróg jako pług i piaskarka w jednym. Samochód jest zdecydowanie bardziej ekonomiczny niż pozostały sprzęt spółki. MAN będzie wykorzystywany również poza sezonem zimowym m.in. przy rozwożeniu kruszywa do utwardzania dróg oraz ziemi.

Również Zakład Usług Komunalnych zakupił nowy nabytek-wielozadaniowy Multicar Fumo M-30 doskonale radzący sobie z dużymi oblodzeniami.

Na drogach, chodnikach, placach i alejach, których zarządcą jest gmina, służby porządkowe pracują, by utrzymać komfort i bezpieczeństwo zarówno dla kierowców jak i pieszych.

Świetlica w SzańcuBudowa wiejskiego ośrodka kultury w Szańcu to kolejne gminne przedsięwzięcie tym razem skierowane do sołeckiej społeczności.

W ramach prac rozebrano stary budynek. Położono już fundamenty nowego obiektu i wykonano słupy żelbetowe. Dokonano wymiany słupów oświetleniowych oraz linii napowietrznej. Budynek wyposażony zostanie w przyłącza wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, zbiornik na gaz i na ścieki. Zagospodarowany będzie też teren wokół obiektu. Powstaną chodniki i miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Wybudowana będzie też altana ogrodowa wraz z grillem oraz nasadzona zieleń. Całość kompleksu zostanie ogrodzona. Ponadto budynek będzie wyposażony w sprzęt biurowy, AGD, sprzęt sportowy, audio-video i gry świetlicowe.

Przedstawiciele sołectw gościli w buskim ratuszu 47 sołtysów gminy Busko-Zdrój w środę, 15 stycznia uczestniczyło w noworocznym spotkaniu z burmistrzem Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemarem Sikorą.

Gospodarz przywitał przybyłych sołtysów ciepłymi słowami, życząc im nie tylko wsparcia mieszkańców ale również dobrych pomysłów, których efektem będzie poprawa i budowa pozytywnego wizerunku gminy.

Środowe zebranie miało charakter podsumowujący działania gminy w 2013 r. na rzecz lokalnej społeczności. Uczestnikom przybliżono zasady gospodarki mieniem oraz procedury uzyskiwania pomocy w zakresie likwidacji wyrobów zawierających azbest a także gospodarowania odpadami. Ważnym elementem spotkania było wyjaśnienie przez skarbnika Artura Tokarza wątpliwości związanych z inkasem podatków i opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zadania, które zrealizowała gmina w ubiegłym roku miały szeroki zakres i zróżnicowaną formę. Dziś wszyscy korzystamy m.in.: z nowej i zmodernizowanej infrastruktury drogowej, poprawionej przestrzeni publicznej miasta czy stref wpoczynkowo-rekreacyjnych. Zmiany widoczne są nie tylko w mieście ale również w poszczególnych sołectwach, które dzięki środkom wyodrębnionym z budżetu gminy, mogły zrealizować przedsięwzięcia służące poprawie życia swoich mieszkańców. Warto dodać, że w roku 2013 środki przeznaczone na fundusz sołecki kształtowały się na poziomie 540 tys. zł.

baner 2

Nowe przedszkole zacznie niebawem funkcjonować w gminie Busko-Zdrój, tym razem będzie to „Kraina Przedszkolaka". Przedszkole powstało z myślą o dzieciach z terenów wiejskich. Umożliwi im lepszy start w życie, poprzez uzyskanie dobrych podstaw do nauki.

Dzięki dofinansowaniu ze środków europejskich (ok. 410 tys. zł) oraz wniesieniu wkładu własnego przez gminę Busko-Zdrój (ok. 72 tys. zł) w ramach unijnego projektu „Kraina Przedszkolaka" gmina poszerzy swoją bazę przedszkolną poprzez utworzenie Oddziału Zamiejscowego Publicznego Przedszkola nr 2 w Busku-Zdroju z siedzibą w Dobrowodzie.

W oddziale znajdzie się miejsce dla 18 dzieci w wieku 3-4 lata. Z przedszkolakami pracować będzie dwóch nauczycieli. Dzieci uczestniczyć będą w zajęciach m.in. z języka angielskiego, rytmiki i zajęciach z logopedą. Maluchy wezmą udział w zajęciach teatralnych, festynach i wycieczkach autokarowych. Otrzymają wyżywienie oraz paczki z okazji różnych świąt jak: Mikołajki czy Dzień Dziecka.

Jednostką realizującą projekt jest Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku-Zdroju. Przedszkole rozpocznie działalność w marcu 2014 roku.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet - IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Opr. EHR

 

herb
Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
zwołuje
XXXV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
na dzień 17 stycznia 2014 r. o godz. 14:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
 w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10

 

Proponowany porządek XXXV sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.

Sesja XXXV - projekty uchwał Rady Miejskiej.

Transmisja Sesji Rady Miejskiej na żywo w internecie.