Logo Gminy Busko-Zdrój

previous arrow
next arrow
Slider

Aktualności

Uchwała antysmogowa dla województwa świętokrzyskiego

Od dnia 24 lipca 2020 r. obowiązuje podjęta przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana w skrócie „uchwałą antysmogową”. Głównym celem podjęcia uchwały jest wyeliminowanie nieekologicznych kotłów opalanych paliwem stałym, jak również ograniczenie spalania niskiej jakości paliw.

Działania te są konieczne do osiągnięcia normatywnych stężeń szkodliwych dla zdrowia pyłów PM10 i PM2,5 oraz kancerogennego benzo(a)pirenu.

Przedmiotowa uchwała wprowadza następujący harmonogram eliminacji nieekologicznych źródeł ciepła:

 • od dnia 1 lipca 2021 r. nie wolno spalać najbardziej zanieczyszczających powietrze paliw stałych, tj.: mułów i flotokoncentratów węglowych, węgla brunatnego, węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%,
 • od dnia 1 lipca 2023 r. nie wolo użytkować kotłów pozaklasowych tzw. kopciuchów (według normy PN-EN 303-5:2012),
 • od 1 lipca 2024 r. nie wolno użytkować kotłów posiadających 3 i 4 klasę,
 • od 1 lipca 2026 r. wolno użytkować kotły spełniające wymagania ekoprojektu zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,
 • od 1 lipca 2026 r. nie wolno użytkować kotłów na paliwo stałe w budynkach, jeśli istnieje możliwość przyłączenia budynku do sieci gazowej lub ciepłowniczej.

mapa

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 15

Nazwa biura

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Oblodzenie/ 1

Obszar

województwo świętokrzyskie powiat buski

Ważność

od godz. 15:00 dnia 04.02.2021 do godz. 09:00 dnia 05.02.2021

Przebieg

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od -4°C do -2°C, temperatura minimalna gruntu od -5°C do -3°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)

80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB

Michał Solarz

 

Do 1 marca 2021 r. można zgłosić kandydata do tytułu „Buskowianin Roku 2020”. Zgłoszenie wymaga pisemnego wniosku, zgodnego ze wzorem określonym w Regulaminie (Uchwała nr XXXVI/505/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 28 grudnia 2017r.).

Wniosek (https://dl.umig.busko.pl/wydzialy/opis/201901/Buskowianin_Wniosek.pdf) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Buskowianin Roku" należy dostarczyć na adres

Kapituła Nagrody „Buskowianin Roku”
Urząd Miasta i Gminy w Busku–Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój.

mapa

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 14

 

Nazwa biura

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/ 1

Obszar

województwo świętokrzyskie powiat buski

Ważność

od godz. 22:00 dnia 03.02.2021 do godz. 12:00 dnia 04.02.2021

Przebieg

Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 70 km/h z południowego zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)

75%

Uwagi

Brak

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB

Tomasz Knopik

 

OGŁOSZENIE

Zdjęcie przedstawia psa i kota

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje, że istnieje możliwość dofinansowania z budżetu Gminy zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów posiadających właściciela w wysokości 50% wartości zabiegu.

Talony na zabiegi dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w godzinach pracy Urzędu (tj. w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00 i od wtorku do piątku w godz. 7.00 -15.00) do wyczerpania środków finansowych w kwocie 8 000,00 zł.

Właściciel zwierzęcia ubiegający się o dofinansowanie powinien zgłosić się z dowodem osobistym, a w przypadku posiadaczy psów dodatkowo okazać się dowodem uiszczenia opłaty od posiadania psa lub dokumentem potwierdzającym zwolnienie z takiej opłaty i posiadać wiedzę o jego wadze.

mapa

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 13

 

Nazwa biura

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Opady marznące/ 1

Obszar

województwo świętokrzyskie powiat buski

Ważność

od godz. 20:00 dnia 02.02.2021 do godz. 08:00 dnia 03.02.2021

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie miejscami słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)

80%

Uwagi

Ostrzeżenie może być przedłużone.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB

Monika Kaseja

W celu pobrania ulotki proszę kliknąć w obrazek

500plus

Projekt Nowe Horyzonty Zawodowe

Ogłoszenie Rekrutacyjne!!

Projekt „Nowe Horyzonty Zawodowe” realizowany przez SIDROM Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Busko – Zdrój na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo”, Działanie 8.5 „Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego”, Poddziałanie 8.5.3 „Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych (projekty konkursowe)” RPOWŚ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Trwają zapisy na kursy:

Opiekun osób starszych + Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
Monter instalacji alarmowych i monitoringu
Monter i konserwator instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
Kierowca ciężarówek kat. C + Kat CE+ Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Uczniowie buskich szkół podstawowych biorący udział w konkursie ekologicznym organizowanym przez Urząd Miasta i Gminy wykazali się ogromną kreatywnością i zaangażowaniem.

Zdjęcie przedstawia Laureata Konkursu trzymającego dyprom oraz Z-cę Burmistrza Michała Marońskiego Zdjęcie przedstawia Michała Marońskiego Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz Laureata Konkursu trzymającego dyplom Zdjęcie przedstawia Laureatkę Konkursu trzymającą dyprom oraz Z-cę Burmistrza Michała Marońskiego

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria klasy I-III - „Coś z niczego – czyli ekologiczna zabawka”, konkurs polegający na wykonaniu zabawki z odpadów pochodzących z recyklingu

I miejsce – Wiktor Ciepliński – „GRA RODZINNA – WYCIECZKA DO ZOO” – PSP Nr 2 w Busku-Zdroju;
II miejsce – Lena Czerw – „LAMA DAMA” – PSP Nr 2 w Busku-Zdroju;
III miejsce – Wiktor Gawriołek – „KOŃ” – PSP Nr 2 w Busku-Zdroju;

Wyróżnienia:

 • Hubert Górak –„WIELKIE AUTO” – Zespół Placówek Oświatowych w Dobrowodzie;
 • Antonina Kozłowska – „LALKA JULKA W KARTONOWYM WÓZECZKU” – PSP Nr 2 w Busku-Zdroju;
 • Lena Rajch – „Kosz – Robot” – PSP w Siesławicach;
 • Franciszek Siołek – Majchrzyk – „Gra piłkarzyki” - PSP w Siesławicach;
 • Jakub Świątek – Ośmiornica - PSP w Siesławicach;
 • Filip Molisak – „Gra piłkarzyki” - PSP Nr 1 w Busku-Zdroju;
 • Zofia Prucnal – „Puszkinek” - PSP Nr 1 w Busku-Zdroju;
 • Kacper Siekierski – „Wesoły konik” – PSP Nr 1 w Busku-Zdroju.

Kategoria klasy IV-VI „Wpływ niskiej emisji na zdrowie człowieka”, konkurs plastyczny.

I miejsce – Maria Tkacz – „Dziękuję nie truję!” - PSP Nr 1 w Busku-Zdroju;

Wyróżnienia:

 • Piotr Kruk - Wpływ niskiej emisji na zdrowie człowiek – PSP Nr 3 w Busku-Zdroju;
 • Wiktor Kozłowski – Wpływ niskiej emisji na zdrowie człowiek – PSP Nr 3 w Busku-Zdroju;
 • Gabriela Marzec - Wpływ niskiej emisji na zdrowie człowiek – PSP Nr 3 w Busku-Zdroju;
 • Wojtek Skotnicki – „Wpływ niskiej emisji na zdrowie człowieka” - PSP Nr 1 w Busku – Zdroju;
 • Maria Śledzik – „Wybierz sam!” - PSP Nr 1 w Busku – Zdroju;

Zdjęcie przedstawia wizualizacja trójmasztowego okrętu

Do końca lipca w nowym parku zdrojowym ma powstać nowoczesny plac zabaw.

W sąsiedztwie nowo powstałej tężni solankowej oraz domu zdrojowego zlokalizowany zostanie wielofunkcyjny plac zabaw w postaci trójmasztowego okrętu. Dzieci będą mogły korzystać m.in.: ze ścianek wspinaczkowych, huśtawek linowych, hamaków czy zjeżdżalni typu ,,ślimak”. Teren zostanie wyposażony w ławki oraz siedziska plenerowe a wszystko to na tle zieleni. Mieszkańcy zyskają miejsce do wypoczynku i rekreacji, a dzieci będą mogły korzystać z licznych atrakcji.