Logo Gminy Busko-Zdrój

previous arrow
next arrow
Slider

Aktualności

budzet obywatelski 2021

 

GŁOSOWANIE INTERNETOWE (od 25.09.2020 do 08.10.2020)

Zarządzenie Nr 191/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 22 września 2020 roku

w sprawie określenia wzoru karty do głosowania oraz harmonogramu głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko - Zdrój na 2021 rok [ pdf ].

Zdjęcie przedstawia przemawiającą dyrektor BSCK , organizatora festiwalu oraz tenorów występujących podczas Gali Festiwalowej  XXVI Międzynarodowego Festiwalu im. Krystyny Jamroz.  Gala Festiwalowa

Dziękujemy Bogu za pogodę, Publiczności Festiwalowej za miłość do muzyki, Mecenasom Kultury za otwarte serca i portfele, w wyjątkowo trudnym gospodarczo roku.

Artystom za bogaty repertuar muzyczny. Cieszymy się, że Festiwal przebiegł bezpiecznie, a Sztab Festiwalowy zadbał o procedury organizacji wydarzenia w dobie pandemii.

Dziękujemy!

"Największe osiągnięcia ludzkości powstały dzięki rozmowom i zaufaniu. A jej największe niepowodzenia są skutkiem braku rozmowy. Nie musi tak być. Nasze największe marzenia mogą stać się rzeczywistością. Z technologią, którą dysponujemy, możliwości są nieograniczone. Wszystko, co musimy zrobić, to upewnić się, że wciąż rozmawiamy" - Stephen Hawking

Festiwal Muzyczny wlał nadzieję w serca Artystów i Publiczności. Festiwalowe Busko-Zdrój pięknie się prezentowało w promieniach jesiennego słońca. Z serca dziękujemy Mecenasom Kultury, którzy w tym roku podjęli szczególny, podwójny wysiłek aby wspólnie z nami zbudować tej jeden z nielicznych w tym roku festiwali w kraju.

Dziś, 22 września przypada ,,Międzynarodowy Dzień bez samochodu" z tej okazji w minioną niedzielę odbył się rajd organizowany przez Buskie Samorządowe Centrum Kultury pn. ,,Rowerem przez Busko".

60. rowerzystów pokonało 17 km trasę, która wiodła od ul. Szanieckiej w Busku-Zdroju przez leśne ścieżki rowerowe, Wełecz, Biniątki aż do Siesławic.

Rajd zakończył się wspólnym biesiadowaniem przy ognisku na terenie rekreacyjnym Karabosy.

Wspaniała pogoda, ciekawa trasa i świetna zabawa - tak w kilku słowach można opisać tegoroczną imprezę. 

Zapraszamy do obejrzenia video-relacji.

 

Kolejna edycja weekendowego konkursu

Wiele nagród już rozdaliśmy, kolejne czekają. Ogłaszamy trzecią edycję konkursu dla użytkowników gospodarstw rolnych z woj. świętokrzyskiego, którzy samodzielnie spisali się przez Internet w #PSR2020.

Nie zwlekaj, spisz się i wygraj! Szczegóły konkursu z @EchoDnia na stronie https://bit.ly/2HcQ3yA

Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe (LuTEN) realizuje projekt pn. ,,Społeczne Repozytorium Doświadczeń”(srd.luten.edu.pl). W ramach którego w terminie od września do listopada nieodpłatnie można wypożyczać walizki RD i wspierać się ich zasobami w realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat. Mottem przewodnim projektu jest indiańskie przysłowie „Nie daruj głodnemu ryby. Podaruj mu wędkę i naucz go łowić”.

"Społeczne Repozytorium Doświadczeń” – bezpłatny projekt dla szkół

LuTEN stworzył pierwsze w kraju Repozytorium Doświadczeń (RD) - bibliotekę zestawów doświadczalnych z fizyki, informatyki i przyrody złożonych w walizki tematyczne, zróżnicowane ze względu na poziom kształcenia – od edukacji wczesnoszkolnej, aż po zaawansowane zagadnienia omawiane w szkole średniej. Wśród zasobów znajdują się nie tylko gotowe zestawy doświadczalne do wykorzystania wg własnego pomysłu, ale również przygotowane przez wykwalifikowaną kadrę gotowe scenariusze zajęć oraz materiały wspierające realizację zajęć.

Szanowni Mieszkańcy

Wszystkich mieszkańców zastanawia podwyżka cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Na tę decyzję składa się wiele czynników. Należy podkreślić, że Gmina nie zarabia na śmieciach, jest tylko pośrednikiem w przekazywaniu opłat zebranych od mieszkańców za wywóz i zagospodarowanie odpadów i nie może też przeznaczyć środków z budżetu na ten cel, bo nie ma takiego umocowania prawnego. Na gminach ciąży obowiązek zorganizowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów, który ma się samofinansować z opłat pochodzących od mieszkańców. Z tych opłat pokrywane są koszty związane z odbiorem, transportem, zagospodarowaniem odpadów odebranych od mieszkańców i zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych , koszty administracyjne systemu, koszty opłaty marszałkowskiej, a także koszty edukacji ekologicznej. Wynika z tego prosta zależność tj. im więcej odpadów zostanie wytworzonych i przekazanych do odebrania tym większe opłaty będą ponosić mieszkańcy. W efekcie do końca sierpnia 2020 roku od mieszkańców odebrano: 4 716,26 ton gdzie w poprzednim całym roku kalendarzowym ilość odpadów wyniosła 4 120,23 ton.

Informacja o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rosnąca ilość odpadów wpływa w największym stopniu na koszty funkcjonowania systemu, bowiem Gmina płaci za każdą tonę odebranych i przekazanych do zagospodarowania odpadów. Natomiast mieszkańcy uiszczają stałą opłatę, niezależną od ilości wyprodukowanych śmieci. Rezultat jest taki, że przychody przestały pokrywać koszty, a system przestał się samofinansować i zabrakło środków na zapłatę faktur za połowę miesiąca lipca oraz całej faktury za miesiąc sierpień, a do końca 2020 roku pozostało jeszcze 4 miesiące.

LP.NAZWA PROJEKTUDATA WPŁYWUWNIOSKODAWCA
1. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Owczarach, ul. Piaskowa 27.08.2020r. Grupa mieszkańców
2. Budowa boiska do piłki siatkowej w miejscowości Młyny 28.08.2020r. Sołtys i Rada Sołecka Młyny
3. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego przeciwpożarowego położonego w sołectwie Dobrowoda 28.08.2020r. Sołtys i Rada Sołecka Dobrowody
4. Remont drogi gminnej (nr działki 612) w miejscowości Szaniec 28.08.2020r. Grupa mieszkańców
5. W trosce o bezpieczeństwo – zakup profesjonalnego sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikułowicach 28.08.2020r. Organizacja: OSP w Mikułowicach
6. Busko-Zdrój – zdrowo – rowerowo – Poprawa dostępności infrastruktury rowerowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój 28.08.2020r. Grupa mieszkańców
7. By sport wybrzmiewał pełna mocą – Poprawa funkcjonalności Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju poprzez modernizację nagłośnienia na hali basenowej. Zakup mobilnego nagłośnienia na potrzeby BOSiR, celem umożliwienia organizacji wydarzeń plenerowych np. na Skate Parku 28.08.2020r. Grupa mieszkańców
8. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Zbrodzicach 28.08.2020r. Sołtys i Rada Sołecka Zbrodzice
9. Remont drogowy polegający na wykonaniu utwardzenia pobocza z kostki betonowej z odprowadzeniem wód opadowych wzdłuż drogi nr ewid. Dz. 792 na odcinku od figurki do budynku świetlico-remizy w Mikułowicach 28.08.2020r. Sołtys i Rada Sołecka Mikułowice

 

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Lista projektów nie spełniających wymagań formalnych określonych w Uchwale Nr XIII/153/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 września 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Busko-Zdrój

 

LP.NAZWA PROJEKTUDATA WPŁYWUWNIOSKODAWCA
1. Remont kuchni w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbludowicach 21.08.2020r. Grupa mieszkańców
2. Rozbudowa i doposażenie placu zabaw w Ruczynowie 27.08.2020r. Grupa mieszkańców
3. Doposażenie placu zabaw w Oleszkach 28.08.2020r. Grupa mieszkańców
4. Zmiana systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Skotnikach Małych 28.08.2020r. Grupa mieszkańców
5. Rozbudowa Skateparku przy ulicy Kusocińskiego 28.08.2020r. Grupa mieszkańców
6. Rozbudowa, doposażenie placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej oraz altany w Biniątkach 28.08.2020r. Grupa mieszkańców
7. Zakup 10 kajaków z przyczepą do ich przewożenia oraz 4 sztuk rowerów wodnych na potrzeby Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Modernizacja istniejącego mola poprzez wymianę stolarki drewnianej oraz poprawa boiska do piłki siatkowej 28.08.2020r. Grupa mieszkańców
8. Remont ogrodzenia w rodzinnym ogrodzie działkowym Niezapominajka w Busku-Zdroju – Sektor B od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Szanieckiej – Dz. Nr 23 28.08.2020r. Organizacja:
Polski Związek Działkowców

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

LP.NAZWA PROJEKTUDATA WPŁYWUWNIOSKODAWCA
1. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na ścieżce rowerowej, w ciągu ulicy Langiewicza, poprzez budowę progów zwalniających 28.08.2020 r. Grupa mieszkańców

 

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Kawiarenka Festiwalowa

Dziś gościem naszej Festiwalowej Kawiarenki będzie Dmitry Shishkin - rosyjski wirtuoz fortepianu.

Serdecznie zapraszamy o godz. 16:30 do Bristol Busko ART & Medical SPA.