Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany!22 marca 2014 r. w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbyła się uroczysta gala podczas której wybrano Buskowianina Roku 2013.

Uroczysta gala po raz siódmy

Tradycyjnie uroczystą galę otworzył gospodarz miasta. Burmistrz Waldemar Sikora powitał przybyłych gości, przypomniał historie plebiscytu oraz cel nagrody.

Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany!

- Dziś po raz siódmy w historii plebiscytu przyznana zostanie statuetka „Siewcy" będąca wyrazem uznania społeczności lokalnej dla osoby pochodzącej z terenu gminy Busko-Zdrój, związanej z gminą teraz lub w przeszłości, która swoją postawą, działalnością na rzecz dobra publicznego oraz aktywnością społeczno-zawodową i nienaganną postawą etyczno-moralną wyróżnia się w sposób szczególny - powiedział gospodarz.

Nominowani

Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie zgłoszonych do tytułu „Buskowianin Roku 2013".

 Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany!

Jako pierwsza zaprezentowana została sylwetka Teresy Leszczyńskiej zastępcy komendanta Hufca, kwatermistrza i skarbnika Hufca, wychowawcy i organizatora wielu inicjatyw społecznych, przyjaciela dzieci i młodzieży. Pani Teresa nie kryła wzruszenia zabierając głos. - To wyróżnienie jest dla mnie wielkim zaszczytem, ponieważ jest w Busku wiele osób na nie zasługujących – powiedziała. Podziękowała wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że może pracować z młodzieżą, z harcerzami, wolontariuszami, bo jak sama otwarcie mówi kocha swoją pracę.

Drugim nominowanym został Stanisław Przodo długoletni pracownik Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku-Zdroju. Propagator sztuki, nauczyciel absolwentów Akademii Sztuk Pięknych, organizator wielu przeglądów i wystaw, społecznik.

- Tak się złożyło w mojej pracy zawodowej, że miałem okazję pracować z dziećmi, młodzieżą i z dorosłymi, co bardzo sobie cenię – podkreślił nominowany. Podziękował Buskiemu Samorządowemu Centrum Kultury za pamięć i zgłoszenie jego kandydatury.

Trzecią nominowaną osobą do tytułu był Tadeusz Ura aktywny działacz społeczny, członek wielu organizacji i stowarzyszeń, min.: wiceprezes Towarzystwa Miłośników Buska-Zdroju, współorganizator zbiórek na odnowę zabytkowych grobów buskiego cmentarza, kronikarz historii miasta, pomysłodawca wielu inicjatyw. Pan Tadeusz zaznaczył, że jego rodzina z Buskiem związana jest od 90 lat. Podkreślił, że w życiu zawsze stawiał na rodzinę jako najcenniejszą rzecz na świecie.

Nominowani otrzymali bukiety kwiatów, dyplomy oraz obrazy wykonane przez naszą rodzimą artystkę Beatę Borek. Jako dedykację dla każdej z wyróżnionych osób zespół muzyczny wykonał utwór pochodzący ze szlagierów polskiej muzyki rozrywkowej.

Siewca Roku 2013

Siewcą Roku 2013 decyzją Kapituły został Michał Konstanty Imosa dziennikarz, publicysta, z zamiłowania malarz, jedyny w regionie chomątysta zauważony przez ogólnopolskie media twórca autorskiej galerii portretów „Imosowa pecyna", autor V tomu Przygód Koziołka Matołka „ Królewskie Ponidzie" oraz kilku tysięcy niepublikowanych wierszy.

Buskowianin Roku 2013 odbierając statuetkę z rąk Waldemara Sikory powiedział, że statuetka Siewcy obliguje go do bycia twórczym i pomnażania dziedzictwa kulturowego naszej gminy. Złożył przed publicznością przysięgę - Ślubuję dołożyć cegiełki do naszego wspólnego domu – naszej małej ojczyzny – powiedział. Laureat odebrał życzenia i gratulacje od rodziny i przyjaciół, nominowanych, Koła Gospodyń Wiejskich z Nowego Folwarku, samorządowców i radnych. - To jest najważniejszy dzień w moim życiu – dodał wzruszony.

Na zakończenie uroczystości wystąpiła Danuta Błażejczyk z zespołem.

Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany!
Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany!
Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany!
Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany!
Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany!
Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany!
Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany!
Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany! Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany!
Tytuł „Buskowianin Roku 2013” przyznany!     

Tekst i foto EHR