Logo Gminy Busko-Zdrój

previous arrow
next arrow
Slider

Przypominamy, że w najbliższy piątek tj. 15 stycznia, upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2021 r.

Opłatę można wnieść:

  • przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju nr 62 8480 0004 2001 0020 2000 0011 (w tytule wpisując adres z dopiskiem opłata za odpady),
  • w punktach kasowych prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Busku-Zdroju
  • lub u inkasentów powołanych Uchwałą Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (sołtysi).

Wysokość stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r.:

19,50 zł – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny od jednego mieszkańca/ miesięcznie;
17,50 zł –odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny wraz z gromadzeniem odpadów ulegających biodegradacji we własnym kompostowniku oraz zagospodarowanie ich na własnej nieruchomości od jednego mieszkańca/ miesięcznie;

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w następujących terminach:

I kwartał do dnia 15 stycznia; II kwartał  do dnia 15 kwietnia; III kwartał  do dnia 15 lipca; IV kwartał do dnia 15 października.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 41 370 52 27 oraz 41 370 52 51