Logo Gminy Busko-Zdrój

Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

logo turystyka

BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) realizuje Strategię inwestycyjną „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” mającą na celu rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w branży turystycznej oraz okołoturystycznej w Polsce Wschodniej. Projekt jest finansowany ze środków Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości w ramach powyższego oferuje POŻYCZKĘ NA ROZWÓJ TURYSTYKI - udzielana jest ze środków udostępnionych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie („BGK”) z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej.

Przedsięwzięcie finansowane Pożyczką na Rozwój Turystyki musi być zlokalizowane na terenie Polski Wschodniej:

 • świętokrzyskie
 • lubelskie, podkarpackie,
 • podlaskie,
 • warmińsko- mazurskie.

Wsparcie jest udzielane prowadzącym działalność gospodarczą w branży turystycznej i okołoturystycznej, w szczególności w ramach następujących działów i grup PKD:

 • 55 - Zakwaterowanie;
 • 56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
 • 50.1 - Transport morski i przybrzeżny pasażerski;
 • 50.3 - Transport wodny śródlądowy pasażerski;
 • 50.1 - Transport lotniczy pasażerski;
 • 52.23 - Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
 • 77.11 - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
 • 77.21 - Wynajem i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79 - Działalność związana z turystyką;
 • 86 - Opieka zdrowotna;
 • 91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
 • 93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 96.02 - Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
 • 96.04 - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
 • 47 - Handel detaliczny;
 • 03.12 - Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
 • 10.52 - Produkcja lodów;
 • 10.86 - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
 • 16.29 - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
 • 20.42 - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
 • 32 - Pozostała produkcja wyrobów;
 • 74.10 - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.

Poza rodzajami działalności wymienionymi, o wsparcie mogą również ubiegać się prowadzący działalność gospodarczą w innej branży w przypadku, kiedy z przedstawionego wniosku wynika, że planowana inwestycja dotyczy wspierania działalności turystycznej i okołoturystycznej i wpisuje się w typy przedsięwzięć.

Branża okołoturystyczna – wszelkiego rodzaju usługi z których potencjalnie mogą skorzystać turyści, bezpośrednio związane z miejscem lub obiektem odwiedzanym przez turystów. Będzie to np. działalność sportowa, rozrywkowa lub rekreacyjna - boiska, ujeżdżalnie, pływalnie, itp.

Wsparcie może być udzielane na następujące typy wydatków:

 1. Prowadzenie robót budowanych (budowa, przebudowa lub remont obiektów i infrastruktury).
 2. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również na:
  a) zakup gruntów, nieruchomości pod warunkiem:
  • przeznaczenia na cele inwestycyjne
  • zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego pod następującymi warunkami:
  zakup fabrycznie nowego lub używanego środka transportu (nie więcej niż 5 - letniego)6, tj.: samochodu z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 tony, przeznaczonego do przewozu ładunków lub osób, w związku z prowadzaniem działalności turystycznej,
 3. Jako element przedsięwzięć:
  • świadczyć usługi z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK), takich jak e-turystyka
  • pokryć wydatki związane z bieżącą działalnością gospodarczą
  • pokryć wydatki na promocję i reklamę, związane z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia
  Parametry pożyczki:
  1. wkład własny- od 0 %
  2. brak opłat i prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek
  3. max. kwota pożyczki- do 500.000,00 pln
  4. preferencyjne oprocentowanie – od 0,0375% w całym okresie kredytowania
  5. okres spłaty – 84 miesiące
  6. możliwość skorzystania z karencji – do 12 miesięcy (rat kapitałowych)

Sebastian Mikołajczyk
Specjalista ds. Pożyczek
kom. 882 791 400
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Oddział w Kielcach
ul. K. Olszewskiego 6 Budynek Orange INC pok.2.19
25-663 Kielce
www.pfp.com.pl
facebook.com/PozyczkiPFP