logonew scaled

W Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powstało internetowe Centrum wsparcia językowego dla obywatela i urzędnika „Prosty język w urzędzie” (https://ilij.ujk.edu.pl/ ).

To innowacyjny w skali całego kraju projekt, którego celem jest realne redukowanie komunikacyjnych barier między obywatelem a instytucjami publicznymi.

Na stronie Centrum obywatele korzystający z usług urzędu mogą zadać pytanie dotyczące znaczenia i funkcji terminów prawnych, wyrażeń prawniczych i urzędowych.

To właśnie tu dowiedzieć się można czym różni się 7 dni od tygodnia, to tu wyjaśnione jest, że ‘bez zbędnej zwłoki’, to tu wyjaśniona jest różnica między małoletnim, nieletnim i młodocianym. Otrzymane odpowiedzi są w prostej i zrozumiałej formie.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:
https://ilij.ujk.edu.pl/prosty-jezyk-w-urzedzie-centrum-wsparcia-jezykowego-dla-obywatela-i-urzednika/