Logo Gminy Busko-Zdrój

Park w centrum miasta nocą
Park w centrum miasta nocą
Podświetlana fontanna nocą w centrum miasta
Zdjęcie jesienne Alei Mickiewicza nocą
Pomnik Leszka Czarnego nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

REKRUTACJA DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Informujemy, że od najbliższego poniedziałku 8 marca będzie można składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole lub do pierwszej klasy szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Busko-Zdrój.

Stosowne formularze do wypełnienia rodzice otrzymają w wybranych placówkach, bądź też mogą pobrać ze stron internetowych przez nie prowadzonych.

Do szkół i przedszkoli zostaną przyjęte te dzieci, które w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskają największą liczbę punktów ustalonych na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz Zarządzenia Nr 11/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. dostępnego na stronie internetowej www.umig.busko.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są w sekretariacie wybranej placówki.

Wstępne listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości 1 kwietnia br. Na ich podstawie rodzice od 12 do 16 kwietnia będą musieli złożyć pisemne oświadczenie woli przyjęcia dziecka. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub w szkole podstawowej.

Ostateczne listy zostaną opublikowane 22 kwietnia 2021 r. Postępowanie uzupełniające przeprowadzone zostanie w czerwcu br. o czym będziemy na bieżąco informować.