Logo Gminy Busko-Zdrój

Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych

23 września (czwartek) o godz. 11.00 w Grand Hotel Kielce odbędzie się Świętokrzyski Kongres Organizacji Pozarządowych.

Program spotkania:

11:00 – 12:00 Otwarcie Świętokrzyskiego Kongresu Organizacji Pozarządowych

12:00 – 13:00 Debata Główna: Działalność organizacji pozarządowych w czasie pandemii

13:00 – 13:30 Przerwa

13:30 – 15:00 Panele Dyskusyjne:

  • Zatrudnienie czy wolontariat w organizacjach pozarządowych
  • Organizacje pozarządowe przyjazne osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
  • Wpływ małych organizacji pozarządowych w rozwój społeczności lokalnych

15:00 Zakończenie.

Formularz zgłoszeniowy: https://www.interankiety.pl/f/9WL06nyW