baner

 

Nowe inwestycje w Busku-Zdroju 8 stycznia 2014 r. burmistrz Waldemar Sikora podpisał z przedstawicielami firmy SKANSKA S.A. umowę na uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A ochrony uzdrowiskowej w Busku-Zdroju.

Tereny w strefie A ochrony uzdrowiskowej zostaną uzbrojone. Przedsięwzięcie ma na celu przygotowanie tego obszaru pod przyszłe inwestycje dla przedsiębiorców, którzy wybudują obiekty świadczące usługi w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, tworząc atrakcyjne miejsca do odpoczynku i rekreacji.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną drogi gminne o łącznej długości 1 573 m, kanalizacja deszczowa z rur PVC-U o długości 1 752m. Inwestycja przewiduje budowę trzech podczyszczalni wód deszczowych, dwóch wylotów kanalizacyjnych, drenażu drogowego z włączeniem do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

Wybudowane zostaną sieci: kanalizacji sanitarnej (1 171m), wodociągowej (1 562m) wraz z uzbrojeniem, podziemnej sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego wraz montażem latarni oświetleniowych ulicznych w ilości 56 sztuk oraz opraw typu LED. Planowana jest przebudowa podziemnej sieci teletechnicznej na długości 50m, na skrzyżowaniu jednej z projektowanych dróg z ul. Rokosza.

Zakres prac przewiduje również uporządkowanie terenu poprzez wycięcie krzaków o powierzchni 13 365 m2 i nasadzenie nowych drzew różnych gatunków, m.in. świerk, jesion, topola, brzoza, wierzba, klon, dąb, sosna.

Uzbrojenie terenów otwiera przed Buskiem nowe możliwości, w tym miejsca pracy dla mieszkańców.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Tekst i foto EHR