Logo Gminy Busko-Zdrój

Ulica Armii Krajowej w przebudowie Ruszyły prace remontowe mające na celu usprawnić ruch komunikacyjny w Busku-Zdroju w obrębie ulicy Armii Krajowej i ulic przyległych.

Ulica Armii Krajowej i jej nowy wizerunek

Ulica Armii Krajowej zyska nowy wizerunek za sprawą rozpoczętego tam generalnego remontu. Droga zostanie poszerzona o nowe elementy infrastruktury drogowej, jak chodniki i zatoki postojowe. Natomiast dotychczasowa nawierzchnia ulicy zostanie kompleksowo przebudowana i otrzyma regularną szerokość, co usprawni komunikację w tym rejonie. W ramach remontu przebudowana zostanie również ulica Spacerowa i Moniuszki. Na ulicy Armii Krajowej prowadzone są prace przygotowawcze dla umożliwienia rozpoczęcia robót drogowych.

Ulica Armii Krajowej w przebudowieUlica Armii Krajowej w przebudowie

Łącznik dopełni całość przedsięwzięcia

System komunikacyjny w rejonie ul. Armii Krajowej usprawni nowa ulica, która połączy ul. Armii Krajowej z ulicą Grotta. Powstanie droga z obustronnymi chodnikami oraz miejscem na zaparkowanie samochodu, co ułatwi służbom komunalnym obsługę i utrzymanie systemu komunikacyjnego. Nowy łącznik usprawni dojazd do takich instytucji jak: Starostwo Powiatowe, KRUS, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Policja.

Nowe miejsca parkingowe

Znacznie zmniejszy się problem z zaparkowaniem samochodu w mieście ale przede wszystkim w obrębie alei Mickiewicza. Inwestycja przyniesie blisko 200 nowych miejsc postojowych! To dobra wiadomość, tym bardziej, że po zakończeniu budowy pawilonu handlowego na ul. Targowej i wznowieniu tam handlu miejsca postojowe blisko targu będą wręcz niezbędne.

Przebudowa kanalizacji deszczowej

Inwestycja przewiduje również przebudowę istniejącego kolektora deszczowego będącego głównym odbiornikiem wód deszczowych dla os. Świerczewskiego i Sikorskiego oraz ulic przyległych. Nowa sieć kanalizacji deszczowej odwodni buskie ulice.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wymienia obecnie sieć wodociągową przy ul. Armii Krajowej. To przedsięwzięcie dopełni rewitalizację ulicy Armii Krajowej i ulic przyległych.

Bezpieczeństwo mieszkańców

Przebudowa ulicy Armii Krajowej i dróg przyległych poprawi bezpieczeństwo na buskich drogach. Poszerzona ulica, nowa nawierzchnia, obustronne chodniki wpłyną na komfort przemieszczania się pieszych. Ważne i znaczące dla bezpieczeństwa mieszkańców będzie również oświetlenie. Istniejące oświetlenie zostanie przebudowane, co więcej wybudowane zostaną nowe lampy typu LED.

Inwestycja dofinansowana została z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.

Tekst i foto EHR