Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

1 czerwca buski stadion miejski gościł strażaków z 13 jednostek OSP naszej buskiej gminy. Na jego płycie głównej odbywały się tego dnia 38. ćwiczenia sportowo-pożarnicze. Dopisała i publiczność i pogoda.

38. Gminne Ćwiczenia Sportowo –Pożarnicze OSP 38. Gminne Ćwiczenia Sportowo –Pożarnicze OSP

Impreza rozpoczęła się o godzinie 14.00 uroczystym przemarszem pododdziałów i złożeniem meldunku przez komendanta miejsko-gminnego OSP w Busku-Zdroju, druha Jerzego Oknińskiego. Przyjął go piastujący funkcję prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, starosta Jerzy Kolarz.

Po krótkim powitaniu przystąpiono do ćwiczeń. Koordynował je mł. bryg. PSP Artur Brachowicz. Działania składały się z dwóch części. Pierwszą była sztafeta pożarnicza z przeszkodami, drugą było ćwiczenie bojowe symulujące akcję gaśniczą. Zawodnicy startowali w pełnym rynsztunku, hełmach i z uzbrojeniem osobistym.

Sztafeta pożarnicza to 350 metrowy tor przeszkód podzielony na 50 metrowe odcinki. Bierze w niej udział po 7 zawodników z każdej ekipy, którzy sztafetowo przebiegają kolejne 50 m.

Druga część - ćwiczenie bojowe - polegały na jak najszybszym złożeniu i uruchomieniu podstawowego zestawu pożarniczego. Składały się nań: motopompa, wąż ssawny, węże gaśnicze, rozdzielacz i prądownice.

38. Gminne Ćwiczenia Sportowo –Pożarnicze OSP38. Gminne Ćwiczenia Sportowo –Pożarnicze OSP

Zsumowane czasy obu konkurencji powiększone o punkty karne za popełnione błędy dawały ostateczny wynik.

Po wykonaniu przez sędziów obliczeń, końcowe rezultaty przed szpalerem drużyn pożarniczych odczytał mł. bryg. Artur Brachowicz.

Pierwsze miejsce wywalczyli druhowie z OSP Szaniec, drugie OSP Młyny, trzecie jednostka z Galowa. Na kolejnych pozycjach uplasowały się drużyny: 4. – Słabkowice, 5.-Busko-Zdrój, 6.-Zbludowice, 7.-Dobrowoda, 8.-Kotki, 9.-Zwierzyniec, 10.-Owczary, 11.-Żerniki Górne, 12.-Kołaczkowice. Ostatnie niesklasyfikowane miejsce, z powodu nieukończenia jednej konkurencji, przypadło strażakom z Widuchowej.

Trzy, ufundowane przez magistrat, puchary dla najlepszych i dyplomy dla wszystkich wręczali druhowie: starosta Jerzy Kolarz i burmistrz Waldemar Sikora. Gratulacje w imieniu komendanta buskiej Powiatowej składał zawodnikom st. kpt. Robert Bujny. On też wręczył „puchar pechowca" - nagrodę pocieszenia ufundowaną przez komendanta PSP - dowódcy ekipy z Widuchowej, która nie ukończyła zawodów.

Na koniec, w imieniu organizatorów imprezy – Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Busku i UMiG w Busku-Zdroju, głos zabrał burmistrz Waldemar Sikora. Powiedział, że celem ćwiczeń sportowo-pożarniczych OSP jest mobilizowanie jednostek do intensywnego szkolenia pożarniczego, zmierzające do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych jak również popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Kończąc podziękował wszystkim sponsorom jak i Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju za udzieloną pomoc i zaprosił wszystkich powtórnie za rok.

Zabezpieczenie medyczne imprezy zapewniła grupa ratowników medycznych i ambulans OSP Zbludowice.

/JKR/