herb
Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
zwołuje
XL Sesję Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
na dzień 26 czerwca 2014 r. o godz. 10:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy
 w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10
 

Proponowany porządek XL sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju.

Sesja XL - projekty uchwał Rady Miejskiej.

Transmisja Sesji Rady Miejskiej na żywo w internecie.