Tężnia, pijalnia wód, oranżeria oraz kładka łącząca park zdrojowy ze szpitalem „Górka", to nowe inwestycje gminy. Dzięki nim część zdrojowa miasta zmieni swoje oblicze.

Gmina inwestuje w uzdrowiskoGmina inwestuje w uzdrowisko

Gmina Busko-Zdrój wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich ogłosiła dwa konkursy. Pierwszy dotyczył opracowania budowy kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej, czyli tężni, pijalni uzdrowiska, oranżerii i fontanny, drugi opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy kładki pieszo-rowerowej łączącej tereny przy szpitalu dziecięcym „Górka" z terenami parkowymi w centralnej części uzdrowiska.

18 lipca 2015 r. jury składające się z uznanych polskich architektów oceniało nadesłane projekty. Ze strony gminy Busko-Zdrój zasiedli w nim: Burmistrz Waldemar Sikora i zastępca Tomasz Mierzwa oraz Wojciech Legawiec prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A.

Oceniający oceniali prace, nie wiedząc kto jest ich autorem. Każda z prac opatrzona była numerem, adekwatnym do zakodowanej koperty, w której mieściły się nazwiska projektantów prac konkursowych. Koperty z nazwiskami zwycięskich projektów otworzył dr Jerzy Grochulski, członek sądu konkursowego, który w swojej karierze zawodowej pełnił również funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Projekt autorstwa firmy 2PM Piotr Musiałowski z Warszawy zdobył pierwszą nagrodę. Pracę nagrodzono za czytelną formę przestrzenną układu tężnia – pijalnia wód- fontanna, oryginalną kompozycję przestrzenną i koncepcję wykorzystania naturalnego tworzywa.

Projekt kładki pieszo-rowerowej zdaniem jury najlepiej wykonała krakowska firma BP Lewicki Łatak Sp. z o.o. Spółka komandytowa. Za tym projektem przemawiały walory krajobrazowe kładki i harmonijne wkomponowanie jej w istniejącą zieleń, a także rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego oraz rozwiązania materiałowe, pozwalające na utrzymanie jej estetycznego standardu.

Jury postanowiło przyznać również nagrody za kolejne miejsca oraz wyróżnienia.

EHR