W miesiącu sierpniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wystawione wyłącznie w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. . Formularze wniosków można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju - al. Mickiewicza 10, na parterze w Biurze Obsługi Interesanta lub w pokoju nr 30 na II piętrze. Wniosek można też pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju: www.umig.busko.pl