Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

baner

"... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ..."

W dniu 5 sierpnia Gmina Busko-Zdrój dokonała odbioru zadania pn. „Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A ochrony uzdrowiskowej w Busku-Zdroju". Powstałe tereny stanowią doskonałą ofertę dla przyszłych inwestorów pod budowę nowych obiektów sanatoryjnych lub innych miejsc przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji w naszym uzdrowisku. Zakończona inwestycja to otwarcie przed miastem nowych możliwości- w tym również powstanie miejsc pracy dla jego mieszkańców.

Busko-Zdrój - miejsce do inwestowania! Busko-Zdrój - miejsce do inwestowania!

Ogólnie uzbrojony w niezbędną infrastrukturę został obszar zlokalizowany w strefie A ochrony uzdrowiskowej, w tym tereny należące do Gminy Busko-Zdrój o łącznej powierzchni 6,8 ha. Zakres prac był bardzo szeroki. Polegał na wybudowaniu na powstałych terenach ciągów komunikacyjnych w postaci miejskich ulic o parametrach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. W sumie powstały 4 drogi o nawierzchni asfaltowej, ograniczone betonowymi krawężnikami o łącznej długości ponad 1500 m. Powstałe ulice zapewnią swobodny dostęp do przyszłych inwestycji tworząc spójną całość z głównymi ulicami miasta w tym z jego częścią uzdrowiskową. Na nowych drogach oraz ul. Rokosza i obwodnicy Buska-Zdroju zostały zamontowane nowe oznakowania pionowe i poziome zgodnie z zatwierdzonymi projektami docelowej organizacji ruchu.

W ramach inwestycji wykonano również infrastrukturę techniczną w postaci kanalizacji deszczowej o długości ponad 2000 m. wraz z oczyszczalniami wód deszczowych, sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 1300 m. oraz sieci wodociągowej o długości ponad 1300 m. Na całym terenie powstała również linia kablowa oświetlenia ulicznego o długości ponad 2300 m.

Wybudowanie niezbędnej infrastruktury technicznej umożliwia w pełni realizację szerokich planów inwestycyjnych Gminy Busko-Zdrój oraz przyszłych inwestorów. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w niezbędne media komunalne powoduje, że potencjalny inwestor nie musi ponosić dodatkowych nakładów finansowych, mając dostęp do infrastruktury, która umożliwia organizację zaplecza budowy oraz realizację wszelkich robót budowlanych bez ingerencji w pas drogowych ulic gminnych. Lokalizacja infrastruktury technicznej została zaprojektowana w taki sposób, że bez względu na lokalizację nieruchomości czy tez podział gruntów zapewniony jest pełny dostęp do mediów.

Zasady realizacji przyszłych inwestycji na tym terenie zostały określone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonym przez Radę Miejską w dniu 30 października 2008 r. Określają one m.in. minimalną powierzchnię działki, którą musi posiadać inwestor oraz ograniczenia w kwestiach jej zabudowy. Z planu miejscowego wynika jednoznacznie, że są to tereny przewidziane pod zabudowę uzdrowiskową np. sanatoria, obiekty uzdrowiskowe, obiekty zabiegowo-rehabilitacyjne, hotele, SPA. Mogą stanowić one również tereny zielone z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi jak wielofunkcyjne baseny, obiekty sportowo-rekreacyjne, parki rekreacyjno-sportowe czy Aquaparki.

W celach promocji nowych terenów inwestycyjnych w Busku-Zdroju gmina wydała specjalną broszurę informacyjną na ich temat, która dostępna jest na stronie internetowej: www.umig.busko.pl w zakładce inwestycje gminne- tereny inwestycyjne w strefie uzdrowiskowej.

Powstanie terenów inwestycyjnych finansowane było ze środków budżetowych Gminy Busko-Zdrój oraz dofinansowania w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 działanie 2.4. „Tworzenie Kompleksowych Terenów Inwestycyjnych".

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 6 309 525,39 zł. brutto.