Uzdrowiska potencjałem województwa świętokrzyskiegoTurystyka uzdrowiskowa jako filar rozwoju województwa świętokrzyskiego była głównym punktem konferencji, która odbyła się 28 sierpnia 2015 roku w Sanatorium Marconi. Dyskutowano o nowych możliwościach i wyzwaniach stojących przed uzdrowiskowymi miastami naszego województwa.

Uczestników konferencji powitał marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, który zachęcał podmioty lecznictwa uzdrowiskowego do współpracy, w celu budowania wspólnej marki uzdrowiskowej województwa. - Ogromny potencjał tkwi w tej części regionu świętokrzyskiego, w ziemi buskiej i soleckiej. Busko ma już silną markę, ale Świętokrzyskie to w dalszym ciągu nieodkryty w pełni potencjał – powiedział.

Podczas paneli dyskusyjnych rozmawiano m.in. o walorach przyrodniczych, uzdrowiskowych i turystycznych rejonów: Buska-Zdroju i Solca-Zdroju.

Wśród wypowiadających się w temacie byli: Kazimierz Kotowski-członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Bernard Antos-sekretarz Województwa Świętokrzyskiego, Wojciech Legawiec prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A., Bogusław Kunat dyrektor Uzdrowiska Solec-Zdrój, Jerzy Pamuła dyrektor naczelny Sanatorium „Włókniarz" oraz Nick Stan Sadowski redaktor „Naszego Dziennika" kierowanego do amerykańskiej Polonii.

Przed turystyką uzdrowiskową regionu Ponidzia otwierają się nowe możliwości rozwoju z wykorzystaniem funduszy unijnych. W Urzędzie Marszałkowskim przygotowywane są już długofalowe plany rozwoju turystyki uzdrowiskowej, która powoli staje się głównym filarem województwa.

Uzdrowiska potencjałem województwa świętokrzyskiegoBusko-Zdrój i Solec-Zdrój mają dużą szansę na dofinansowanie działań z zakresu infrastruktury i promocji. Stworzenie wspólnej oferty eksportowej tych miejscowości, to szansa na rozwój województwa.

Dyskutowano również na temat pozyskania klientów zagranicznych. Rozmówcy zgodzili się, co do tego, że otwarcie na rynki europejskie wiązać się będzie z nieustannym podnoszeniem jakości i atrakcyjności usług oraz rozszerzeniem oferty uzdrowiskowej.

Na konferencji poruszono również temat usług SPA&wellness w regionie świętokrzyskim na tle trendów światowych, rozmawiano także o starzeniu się społeczeństwa i chorobach cywilizacyjnych XXI wieku. W tych tematach wypowiadali się również eksperci zagraniczni.

Drugiego i trzeciego dnia konferencji zagraniczni goście ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Rosji, Chorwacji oraz Ukrainy zwiedzili obiekty uzdrowiskowe w Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju.

Podczas pierwszego dnia konferencji swoją ofertę prezentowały m.in. podmioty sanatoryjne gminy Busko-Zdrój, Hotel Bristol Art&Medical SPA, Malinowy Zdrój Hotel Medical SPA. Do zwiedzenia Ponidzia zachęcali przedstawiciele Centrum Informacji Turystycznej i Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. Regionalną ofertę kulinarną prezentowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wełczu.

Uzdrowiska potencjałem województwa świętokrzyskiego Uzdrowiska potencjałem województwa świętokrzyskiego Uzdrowiska potencjałem województwa świętokrzyskiego Uzdrowiska potencjałem województwa świętokrzyskiego Uzdrowiska potencjałem województwa świętokrzyskiego
Uzdrowiska potencjałem województwa świętokrzyskiego Uzdrowiska potencjałem województwa świętokrzyskiego Uzdrowiska potencjałem województwa świętokrzyskiego Uzdrowiska potencjałem województwa świętokrzyskiego Uzdrowiska potencjałem województwa świętokrzyskiego
Uzdrowiska potencjałem województwa świętokrzyskiego Uzdrowiska potencjałem województwa świętokrzyskiego Uzdrowiska potencjałem województwa świętokrzyskiego Uzdrowiska potencjałem województwa świętokrzyskiego Uzdrowiska potencjałem województwa świętokrzyskiego