Drogi Chotelek-Siesławice i ulica Armii Ludowej do końca roku zostaną wyremontowane.

Podpisano umowy na remont dróg Podpisano umowy na remont dróg

4 listopada w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdrojupodpisane zostały umowy na remont dróg Chotelek-Siesławice i Armii Ludowej. Prace remontowe pierwszej z nich obejmą modernizację odwodnienia pasa drogowego, frezowanie nawierzchni, a w końcowym etapie położenie asfaltu.

Przeprowadzona zostanie też regulacja pionowa studzienek.

Remont ulicy Armii Ludowej rozpoczną prace ziemne takie jak wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne. Podłoże zostanie mechanicznie wyprofilowane i zagęszczone. Górna i dolna warstwa podłoża wykonana będzie z kruszywa łamanego i pokryta asfaltem. Destrukt asfaltowy pokryje zjazdy i skrzyżowania.

Remont dróg wykonuje firma TRAKT S.A. z Piekoszowa koło Kielc. Termin zakończenia prac to koniec listopada br. Inwestycja została dofinansowana z ministerstwa w ramach promesy.

EHR