Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

W Mikułowicach, Owczarach i Łagiewnikach wyremontowane zostały kolejne odcinki dróg.

Gminne drogi po przebudowie   Gminne drogi po przebudowie

Gminne drogi po przebudowieW ramach funduszu sołeckiego odcinek drogi wewnętrznej w Łagiewnikach został poszerzony, położono asfalt, a pobocza utwardzono kruszywem. W Kamedułach dzięki środkom z funduszu na utwardzonej dotąd drodze prowadzącej w stronę przejazdu kolejowego także położono asfalt.

450 metrowy odcinek drogi w Owczarach, poddano remontowi. Część pokrył asfalt, a pozostałą część kruszywo, ponadto utwardzono pobocza. Wykonano rów odwadniający, który umocniono i założono nowe przepusty pod zjazdami.

Na drodze w centrum wsi Mikułowice w pierwszej kolejności wykonano prace ziemne. Drogę pokryła nawierzchnia bitumiczna. Skarpy rowu wzmocniono płytami ażurowymi, a pobocza kruszywem. Na drodze położonej wokół stawów położono dolną i górna warstwę z kruszywa oraz nawierzchnię asfaltową. Pobocza utwardzono.

EHR