Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Debatowali w sprawie reklamNa listopadowej sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, i ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Obecne rozmieszczenie obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych w gminie Busko-Zdrój jest przypadkowe i niejednorodne. Odbiegają one gabarytami i grafiką od stylu i kolorystyki elewacji budynków.

Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz.199 ze zm.), przyznała radom gmin kompetencje do ustalania w formie samodzielnego aktu prawa miejscowego zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, i ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Listopadowa uchwała Rady Miejskiej w tej sprawie ma charakter uchwały intencyjnej i zobowiązuje miejski ratusz do przygotowania w przyszłości projektu „uchwały reklamowej".

EHR