517 zł zebrały przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 3 w Busku-Zdroju, które aktywnie uczestniczyły w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza.

Dzieci pomagają dzieciom Dzieci pomagają dzieciom Dzieci pomagają dzieciom

Maluchy wzięły udział w XVI edycji Góry Grosza i od 23 listopada do 4 grudnia 2015 r. z dużym zaangażowaniem zbierały pieniądze dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.

W akcję aktywnie włączyli się rodzice, dziadkowie i opiekunowie przedszkolaków.

Akcja jest znana i lubiana wśród dzieci i młodzieży, którzy świadomi są tego, że każda drobna moneta może pomóc ich kolegom i koleżankom, z różnych przyczyn niemogących wychowywać się we własnych domach.

W myśl powiedzenia „ziarnko do ziarnka zbierze się miarka" przedszkolaki zbierały „grosik do grosika" i zebrały przysłowiową górę grosza, czyli sumę 517 zł. Kwota ta sprawiła, że na wielu twarzach dzieci pojawił się uśmiech.

Głównym celem akcji było umożliwienie potrzebującym dzieciom godnego dorastania, w jak najlepszych warunków. Akcja przyniosła nie tylko efekt finansowy, ważny był też efekt wychowawczy i integracyjny.

EHR