Z głębokim żalem żegnamy

Bogusława Kaczyńskiego
Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Busko-Zdrój,
Pomysłodawcy i Przyjaciela Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom

składają:
Rada Miejska w Busku-Zdroju
Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
oraz
Społeczność
Gminy Busko-Zdrój