Spotkanie z sołtysami 22 stycznia w Urzędzie Miasta i Gminy burmistrz spotkał się z przedstawicielami sołectw.

W kilku słowach burmistrz Waldemar Sikora podsumował miniony rok, wspomniał o inwestycjach w sołectwach, które udało się zrealizować, m.in. o nowych drogach, funduszu sołeckim, budżecie obywatelskim. – Oczekiwania i potrzeby sołectw są duże, a ich realizacja będzie zależała od wielkości środków finansowych. Cieszy fakt pozytywnych zmian, które wynikają z zaangażowania i pomysłowości mieszkańców wsi – powiedział burmistrz.

W gminie w kolejnych latach zaplanowano około 25 nowych inwestycji, w tym w sołectwach remonty kolejnych dróg, budowę świetlic w Palonkach, Kostkach Małych, Budzyniu, Służowie, Słabkowicach. Ponadto w tegorocznym budżecie uwzględniono przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego, a także budżetu obywatelskiego jak: remont świetlicy wiejskiej w Widuchowie, remont wnętrza świetlicy wiejskiej w Biniątkach, budowa chodnika w Zbludowicach, remont drogi między Szańcem, Zwierzyńcem i Mikułowicami.

Podczas spotkania rozmawiano, m.in. opłatach za odpady komunalne, nadzorze nad mieniem komunalnym, a także o nowej inicjatywie dotyczącej przekazywania świetlic sołtysom, w celu zwiększenia aktywności mieszkańców. Sołtysi odnieśli się m.in. do zimowego utrzymania dróg, spraw finansowych i potrzeb sołectw.