W Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w bieżącym roku.

Wnioski przyjmowane są do 28 lutego 2016 roku. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć oryginały lub kopie faktur VAT za zakupione paliwo, wystawione wyłącznie w okresie od 1 sierpnia 2015r. do 31 stycznia 2016r.

Formularze wniosków można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy, al. Mickiewicza 10, na parterze w Biurze Obsługi Interesanta lub w pokoju nr 30 na II piętrze, a także ze strony internetowej www.umig.busko.pl, w zakładce „Formularze wnioski" (Wydział Finansowo- Budżetowy).