Z bardzo ciekawym pomysłem w zakresie edukacji związanej ze zmianami klimatu zwróciła się do Gminy Busko-Zdrój Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., która realizuje obecnie projekt pod nazwą „Autobus Energetyczny – mobilne centrum edukacyjno-informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu".

Autobus EnergetycznyAutobus Energetyczny

1 kwietnia 2016 r. pojawi się w Busku pojazd o numerze rejestracyjnym W0 KAPE, stanowiący swoiste laboratorium, które stanie na parkingu gminnym obok Starostwa Powiatowego. Wyposażony w modele, makiety i prezentacje autobus wraz z obecnymi w nim stale ekspertami będzie dostępny przez dwa dni w godzinach od 8:00 do 15:00. Zarówno dla młodzieży jak i starszych mieszkańców naszej gminy będzie to wyjątkowa okazja do poznania rozwiązań służących efektywności energetycznej i tym samym przyjaznych środowisku.

Busko-Zdrój jest jedną z 200 gmin w całej Polsce, które Autobus Energetyczny odwiedzi w czasie dwuletniej kampanii (2014-2016). Od marca będzie go można spotkać w różnych rejonach województwa świętokrzyskiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat zmian klimatu, ich przyczyn i działań, jakie można podjąć, aby im przeciwdziałać a także zachęcenie każdego z odbiorców kampanii do podejmowania kroków na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu w codziennym życiu i otoczeniu: w domu, w pracy, w szkole oraz środowisku lokalnym.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronach www.autobusenergetyczny.pl lub httpss://www.facebook.com/Autobusenergetyczny.

Inicjatywa prowadzona jest pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Środowiska natomiast jej przeprowadzenie na naszym terenie wspiera Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

AM