Po okresie zimowym gmina Busko-Zdrój przystąpiła do odnowienia oznakowania pionowego i poziomego dróg.

Oznakowanie ulic i drógW ramach zadania zaplanowano montaż słupków stalowych do znaków i tablic, montaż tarcz znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych oraz wykonanie i montaż pod znakami tabliczek informacyjnych

Zamontowane zostaną również lustra drogowe i naprawione progi zwalniające, a także słupki do barier łańcuchowych oraz łańcuchy do barierek i blokad parkingowych.

Wykonane będzie oznakowanie: poziome cienkowarstwowe, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych, przerywanych, podwójnych; znaki poprzeczne wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów oraz miejsca zatrzymania pojazdów, znaki uzupełniające w postaci napisów, symboli, linii przystankowych.

EHR