Logo Gminy Busko-Zdrój

Trwają zapisy na konsultacje STRATEGII RP na rzecz MŁODEGO POKOLENIA

Konferencje konsultacyjne dla województwa świętokrzyskiego rozpoczną się 9 listopada br. od godz. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy do 8 listopada (poniedziałek) do godziny 12:00 wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem: https://strategiamlodych14.webankieta.pl.

Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na siedem obszarów tematycznych:

  • edukacja i szkolnictwo wyższe;
  • rynek pracy i przedsiębiorczość,społeczeństwo obywatelskie i kultura;
  • polityka społeczna;
  • polityka prorodzinna i mieszkaniowa;
  • zdrowie i sport,ekologia i klimat;
  • Polska w Unii Europejskiej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/dlamlodych/zapisz-sie-na-konsultacje-strategii-dla-mlodych-w-woj-swietokrzyskim