Logo Gminy Busko-Zdrój

Konsultacje społeczne w ramach tworzenia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2021-2030 Konsultacje społeczne w ramach tworzenia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2021-2030 Konsultacje społeczne w ramach tworzenia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2021-2030

W związku z procesem opracowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2021–2030, dnia 10 listopada 2021 r. w Auli Buskiego Samorządowego Centrum Kultury odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Buska-Zdroju na lata 2021-2030.

W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemar Sikora, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Michał Maroński, Radni Rady Miejskiej w Busku-Zdroju oraz Sołtysi z terenu Gminy.

Miejski Obszar Funkcjonalny (MOF) Buska-Zdroju został wskazany w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ obowiązującej na mocy Uchwały Nr XXX/406/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2021r. i obejmuje Gminę Busko-Zdrój oraz Gminę Stopnica. Mając na uwadze rozwój regionu, pobudzenie gospodarcze i podniesienie jakości życia mieszkańców obu gmin należących do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, podjęto współpracę oraz działania w celu wypracowania założeń i projektów do realizacji w okresie programowania UE na lata 2021-2027.

Zorganizowane konsultacje są jednym z etapów podjętych działań i jednymi z ważnych spotkań w cyklu tworzenia dokumentu strategii umożliwiającego pozyskanie środków w nowej perspektywie finansowej.

W trakcie spotkania ekspert zewnętrzny – Pan Paweł Walczyszyn, przekazał najważniejsze informacje o etapach tworzenia dokumentu strategii, jej znaczeniu dla MOF i zakresie merytorycznym opracowania. Zaprezentowane zostały wyniki diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej oraz plan strategiczny związany z kierunkami działań w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF).

O kolejnych etapach i spotkaniach będziemy informować mieszkańców na naszych stronach oraz za pośrednictwem portali społecznościowych.