Logo Gminy Busko-Zdrój

Łąka kwietna na Skateparku

W związku z przystąpieniem Gminy Busko-Zdrój do projektu pn.„Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr. 5.5 „Edukacja ekologiczna” informujemy, że zakończyła się I sesja III etapu, na której ustalono zakres „Małej Realizacji” w naszym mieście. Projekt będzie obejmował założenie łąki kwietnej wraz z elementami małej architektury na terenie „Skateparku”. Podczas spotkania przygotowano i zaprezentowano ogólne informacje o zamierzonej „Małej Realizacji”, które będą niezbędne do przygotowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej na kolejnych sesjach. Prowadzone działania zrealizowane zostały dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść niniejszej informacji odpowiada wyłącznie Gmina Busko-Zdrój.

Więcej na temat projektu na https://ecomy.irmir.pl/