Logo MGOPS

Temperatury na zewnątrz są coraz niższe, coraz łatwiej o wychłodzenie organizmu.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju przypomina, że na terenie naszego miasta działa Noclegownia, przeznaczona dla 7 mężczyzn o statusie bezdomnych, lub chwilowo pozbawionych schronienia. Kobiety i dzieci kierowane są natomiast do Schroniska w Kielcach. Buską placówką zarządza Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 2a w Busku-Zdroju.

Noclegownia czynna jest w okresie zimowo - wiosennym, od 1listopada do 31 marca każdego roku, z zachowaniem następującego porządku:

  1. godziny przyjęć na nocleg: 18.00 - 8.00
  2. cisza nocna: 23.00 - 6.00
  3. prace porządkowe: 6.00 - 8.00

Więcej informacji pod numerem telefonu 041- 378- 44-42.

Plakat