Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Na dzień 25.11.2021 o godz. 10.00 zwołana została XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Busku-Zdroju. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał dotyczące m.in.

  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  • określenia wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Busko-Zdrój w miejscowości Wełecz,
  • ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowych polegających na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
  • przyjęcia gminnych programów, w tym dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, przeciwdziałania narkomanii, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Szczegółowy porządek XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Busku-Zdroju oraz projekty uchwał znajdą Państwo tutaj:

https://www.umig.busko.pl/rada-miejska-top-menu/program-sesji/20431-proponowany-porzadek-xxxix-sesji-rady-miejskiej-w-busku-zdroju-zwolanej-na-dzien-25-listopada-2021r.html

https://www.umig.busko.pl/rada-miejska-top-menu/projekty-uchwal/20430-sesja-xxxix-projekty-uchwal-rady-miejskiej-na-dzien-2021-11-25.html

Zachęcamy do śledzenia transmisji online z sesji

https://stream.umig.busko.pl/