Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Zdjęcie przedstawia trzy czarne butelki na czarnym tle

Szanowni Państwo, przypominamy, że do 31 maja 2024 r. należy wnieść opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Należność prosimy uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju numer konta bankowego: 14 8480 0004 2001 0020 2000 0002
z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, rata II, z zaznaczeniem jego rodzaju.

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i we wskazanym terminie, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym - podstawa prawna: art. 18, ust. 12 b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151 ze zm.)

 

Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym w ustawie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.
Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może ubiegać się ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.