Logo Gminy Busko-Zdrój

AKTUALNOŚCI

Tężnia solankowa o poranku
Zdjęcie Tężni nocą
Aleja Mickiewicza, zdjęcie nocą
previous arrow
next arrow
PlayPause

Samorządowcy z gmin powiatu buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego oraz przedstawiciele branży energetycznej gościli w Busku-Zdroju podczas konferencji pn. „Słoneczny kurort w nowoczesnym świetle LED" organizowanej wspólnie przez Gminę Busko-Zdrój i firmę Philips Lightning.

Nowe buskie oświetlenie – bezpieczeństwo i oszczędność Nowe buskie oświetlenie – bezpieczeństwo i oszczędność

Celem spotkania, które odbyło się 18.02.2016 r. w BSCK było zaprezentowanie nowego oświetlenia ulicznego, jakie zamontowano na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój a także przedstawienie mechanizmów dofinansowania, dedykowanych tego typu przedsięwzięciom.

Kulminacyjnym punktem spotkania była wycieczka objazdowa zakończona pokazem iluminacji zamontowanej na budynku Sanatorium Marconi.

W czasie konferencji sporo czasu poświęcono zaletom technologii LED ( ang. lightning emitting diode), wśród których można wymienić: mały pobór prądu, małą wartość napięcia zasilającego, dużą sprawność, małe straty energii czy dużą wartość luminacji. Przekładając powyższe na język ekonomii, oznacza to dla samorządu ogromną oszczędność pieniędzy oraz równie istotny wymiar ekologiczny.

Na przykładzie Gminy Busko-Zdrój efekt ten można opisać następującymi parametrami:
Redukcja mocy opraw oświetleniowych: 0,502 MW (przed modernizacją: 0,728 MW, natomiast po modernizacji: 0,226 MW)
Roczna oszczędność energii elektrycznej: 2 020 MWh
Redukcji emisji dwutlenku węgla: 1 798 Mg CO2/rok

Nowe buskie oświetlenie – bezpieczeństwo i oszczędnośćWłaściwie dobrane soczewki oraz oprawy oświetleniowe a także sposób ich rozmieszczenia to jednak przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa ruchu ulicznego: dobra widoczność zarówno na całej szerokości drogi, jak i pobocza, jasne światło, dzięki któremu nawet nocą pozostają widoczne wszystkie kolory, brak tzw. „efektu zebry" oraz stała intensywność luminacji przez cały okres eksploatacji.

Nie bez znaczenia, szczególnie na terenach wiejskich oraz leśnych pozostaje fakt, iż nowe oświetlenie nie powoduje zjawiska łuny świetlnej (świecenie do góry), która negatywnie wpływa na kondycję znajdującej się tu fauny i flory.

Jak podkreślali organizatorzy konferencji, niewątpliwym sukcesem Gminy Busko-Zdrój była konstrukcja budżetu projektu modernizacyjnego. Biorąc pod uwagę, że całkowita wartość inwestycji wynosiła 9610081,69 zł a ze środków własnych zapłacono jedynie 884594,89 zł kosztów kwalifikowanych łatwo wyliczyć, że procent własnego udziału to niecałe 10%. Wśród pozostałych źródeł finansowania można wymienić NFOŚiGW SOWA (ponad 44%), Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (ponad 44%) a także środki z budżetu centralnego NPPDL (1,4%) i fundusze unijne z RPO WŚ (0,6%).

Gmina planuje już kolejną tego typu inwestycję a będzie nią modernizacja oświetlenia starej części Parku Zdrojowego.

AM
fot.D.Piwowarczyk