W piątkowy wieczór, w Galerii Antresola, mieszczącej się w gmachu Buskiego Samorządowego Centrum Kultury, odbył się wernisaż artystów zrzeszonych w Warszawskim Stowarzyszeniu Plastyków.

Uchwycić piękno otaczającego świata.Goście, którzy przybyli do BSCK by podziwiać wystawę, mieli możliwość obejrzenia prac Krystyny Hajduk-Popławskiej, Jadwigi Grzelak, Włodzimierza Starościaka, Adama Rutkowskiego, Jakuba Zajkowskiego i Romana Jakackiego. Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków, którego prezesem jest pani Krystyna Hajduk-Popławska powstało w latach pięćdziesiątych XX wieku, z inicjatywy ludzi, których pasję stanowiło malarstwo. Misją Stowarzyszenia jest stworzenie warunków niezbędnych do kształcenia i doskonalenia się w sztuce malarstwa.

Kluczową kwestię stanowi możliwość wypracowania i rozwijania warsztatu artystycznego w środowisku ludzi, posiadających zdolności artystyczne. Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków pod obecną nazwą funkcjonuje od 5 maja 1989 roku. Aktualnie Stowarzyszenie liczy 297 członków i kandydatów. Kandydaci, po roku od wyrażenia chęci wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia, są weryfikowani przez powołaną w tym celu Komisję Kwalifikacyjną. Dopiero po pozytywnym przejściu tej weryfikacji, stają się pełnoprawnymi członkami Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków.

Pani Krystyna Hajduk-Popławska należy do Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków od 1989 roku, a od dwudziestu czterech lat jest jego prezesem. Oprócz malarstwa, w którym tematem prac są głównie pejzaże i kwiaty w technice olejnej, artystka zajmuje się także tkactwem.

Otrzymała z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego tytuł Zasłużony Działacz Kultury. Jest wychowanką artystki malarki profesor Marii Kruszewskiej-Rotwand.

Pani Jadwiga Grzelak z wykształcenia jest litografem, rysownikiem i retuszerem. Wstąpiła w szeregi Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków w 1997 roku. Począwszy od 1964 roku, jej prace były wystawiane w BWA w Toruniu, Bydgoszczy, Ciechocinku, Gdańsku, a także w Paryżu i w Londynie. W 2008 roku, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uhonorował artystkę dyplomem za całokształt pracy artystycznej i społecznej. Pani Jadwiga Grzelak jest przewodniczącą Komisji Kwalifikacyjnej.

Uchwycić piękno otaczającego świata.Uchwycić piękno otaczającego świata.

Pan Włodzimierz Starościak doskonalił się jako uczeń profesora Szczepana Skorupki i art. plast. Lidii Żmihorskiej. W kręgu jego zainteresowań artystycznych leży głównie malarstwo sztalugowe w technice olejnej i akwarelowej oraz pastel olejny. Prace artysty to pejzaże, architektura, martwa natura oraz prace o tematyce sakralnej. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczył artystę medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Pan Adam Rutkowski jest absolwentem Malarstwa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2013 roku obronił z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem dyplom w pracowni malarstwa profesora Jacka Wojciechowskiego. Technika w której tworzy artysta to olej na płótnie. Inspirację stanowią najbliższe otoczenie, miejsca i ich klimat, a nawet przedmioty codziennego użytku.

Artysta tworzy także prace, będące wyrazem fascynacji klimatem warszawskiej Pragi.

Pan Jakub Zajkowski studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Po studiach pracował w Muzeum Łazienek Królewskich. W latach 1993-1999 artysta prowadził pracownię konserwatorską. Pasją Jakuba Zajkowskiego jest malarstwo sztalugowe. Wykorzystuje w nim technikę laserunku i impasta, dążąc do uzyskania iluzji rzeczywistości w takim stopniu, na jaki pozwala malarstwo olejne.

Uchwycić piękno otaczającego świata.Uchwycić piękno otaczającego świata.

Pan Roman Jakacki jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. Uzyskał tytuł inżyniera mechaniki. Jego prace powstają wyłącznie w oparciu o własne obserwacje i doświadczenia. Artysta zajmuje się rysunkiem i malarstwem w technice mieszanej. W swoich pracach łączy akwarele, farby akrylowe i kredki pastelowe. Ulubionym tematem prac Romana Jakackiego są konie i ich ruch. Artysta nieprzypadkowo wybrał akwarelę. Jego zdaniem ta technika, ze względu na szybkość malowania, stanowi najlepszy sposób na przekazanie lekkości i dynamiki ruchu, piękna oraz siły i temperamentu. Roman Jakacki posiada w swoim dorobku artystycznym wiele wystaw indywidualnych oraz zbiorowych.

Wystawę Artystów Warszawskiego Stowarzyszenia Plastyków można podziwiać w Galerii Antresola Buskiego Samorządowego Centrum Kultury, mieszczącej się przy Alei Mickiewicza 22 w Busku-Zdroju, do końca marca 2016 roku. Serdecznie zapraszamy do podziwiania prac, które nie pozostawią obojętnym nikogo, kto jest wrażliwy na piękno malarstwa.

Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata.
Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata.
Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata.
Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata.
Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata.
Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata.
Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata.
Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata.
Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata.
Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata. Uchwycić piękno otaczającego świata.
Uchwycić piękno otaczającego świata.     

Kacper Podsiedlik