XLIV BUSKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM - KONKURS FINAŁOWY